Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Studieteknologin

Teknologi betyder tillämpningsmetoderna i en konstart eller vetenskap – ett sätt man gör något på, i motsats till att bara känna till konstarten eller vetenskapen.

Med studieteknologin får du lära dig hur man faktiskt studerar och är framgångsrik i sina studier.

Och man måste veta hur man studerar för att vara framgångsrik i livet. Om man inte kan studera kan man inte lära sig, och om man inte kan lära sig kommer man aldrig att förbättra sig. Och utan förbättring kommer man inte att vara särskilt framgångsrik i det man gör.

Men om man känner till och kan tillämpa studieteknologin kan man bli alltmer framgångsrik, förbättra sin finansiella trygghet och vara nöjd med vad man gör, oavsett vad det är.

Världen fortsätter att gå framåt med nya uppfinningar, nya sätt att göra saker och ting och snabbare och effektivare sätt att uppnå mål. Dessa framsteg sker över hela världen, varje dag.

Enbart för att hålla jämna steg med sin omgivning och vara uppdaterad om nya upptäckter i världen, måste man kunna studera och lära sig.

Studieteknologin, som utvecklades av L. Ron Hubbard, är en exakt, fungerande teknologi som har hjälpt miljontals människor bli mer framgångsrika i livet.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Att avlägsna det första hindret för inlärning

Det första hinder som kan stoppa en från att bli en framgångsrik studerande i ett ämne är viljan att veta.

Det är den första port som måste öppnas för att påbörja vilket studium som helst, för om den porten förblir stängd kommer den att hindra en från att förstå vad man försöker lära sig. Man måste vara villig att lära sig och ta reda på saker som man inte vet.

Om man studerar ett ämne när man tror att man redan vet allt om det, kommer man att få problem. Istället för att studera det för att lära sig något nytt, och förstå det, kommer man att hamna i sådana saker som att ord för ord försöka lära sig fakta utan att förstå dem. Man kan börja memorera dem så att man inte glömmer dem, och andra liknande konstiga saker. Inga av dessa system eller sätt att göra saker och ting leder till någon kunskap och de gör en inte mer kapabel.

För att kunna studera ett ämne måste man vara villig att studera det för att ta reda på vad som finns att lära sig.

Om man började ett studium med idén att man redan kunde det ämnet och trodde att man visste allt som finns att veta om det, skulle studiet av det vara slöseri med tid. Varför slösa bort sin tid med att låtsas att man studerar något som man bestämt sig för att man redan vet allt om? Om man gör detta kan man göra hela ämnet studier svårt.

Detta betyder inte att man inte ska bry sig om de saker som man faktiskt vet är värdefulla. Det krävs lite omdöme för att kunna titta över ett ämne och veta vad man vet och veta vad man inte vet om det. Men det kan göras.

Man kan säga till sig själv: ”Det finns delar av det här som jag inte vet någonting om, och jag kommer att behöva titta in i det och studera vad som finns att veta om det.” När man kan göra detta, har man övervunnit det första hindret för inlärning.

Det handlar om detta: Ens förmåga att lära beror på ens villighet att lära.

Och: Det största hindret för inlärning är ens beslut att man redan vet allting om det.

Detta är porten man måste öppna.

Och när man har öppnat den porten kan man därefter lära sig allt, med hjälp av studieteknologin.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.