Let us know how it is going
8.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Att klara upp ord

Gå tillbaka och gå igenom avsnittet Studiebarriärerna och titta efter och klara upp varje ord du inte fullt förstår och studera på nytt avsnittet efterhand som du går framåt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.