Let us know how it is going
16.‎1 LES ARTIKKELEN

Tilstanden Tvil

Når man ikke kan bestemme seg angående et individ, en gruppe, en organisasjon eller et prosjekt, eksisterer det en tilstand av Tvil.

For eksempel, en ung kvinne kan ikke bestemme seg mellom to jobber. Hun arbeider for øyeblikket som en lærer, som hun finner veldig givende og morsomt. Hun er en fremragende lærer. Hun har blitt tilbudt en jobb på en lokal bar hvor hun ville få mye høyere inntekt. Hun ville gjerne tjene pengene hun blir tilbudt i baren. Kvinnen bruker Tvilstilstanden til å hjelpe henne å ta den best mulige beslutningen.

Formelen er:

  1. Informer deg selv på oppriktig vis om de faktiske intensjonene og aktivitetene til den gruppen, prosjektet eller organisasjonen, uten å høre på urimelige meninger eller rykter.

  2. Undersøk statistikkene til individet, gruppen, prosjektet eller organisasjonen.

  3. Avgjør ut fra grunnlaget av det største gode for det største antallet mennesker og områder i ditt liv hvorvidt den bør angripes, skades eller undertrykkes eller hjelpes. For å utarbeide dette, se over hva som ville skje med hver eneste del av livet (ditt personlige liv, din mann eller kone og familie, grupper du tilhører, Menneskeheten, levende ting, fysiske gjenstander, og til og med åndelige spørsmål og ditt forhold til Gud).

  4. Omhyggelig overvei og foreta en bedømmelse av deg selv eller din egen gruppe, prosjekt eller organisasjon med hensyn til intensjoner og mål.

  5. Omhyggelig overvei og foreta en bedømmelse av dine egne eller din gruppes, prosjekts eller organisasjons statistikker.

  6. Slutt deg til eller forbli i eller gjør deg til venns med den som beveger seg mot det største gode for det største antallet, og kunngjør dette faktumet offentlig for begge sider.

  7. Gjør alt som er mulig for å forbedre handlingene og statistikkene til personen, gruppen, prosjektet eller organisasjonen du har forblitt i eller sluttet deg til.

  8. Avfinn deg med å gå opp gjennom tilstandene i den nye gruppen hvis du har byttet side, eller tilstandene i gruppen du har forblitt i, hvis vaklingen fra den har senket nivået av respekt og betydning som du har med gruppen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.