Let us know how it is going
16.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה ספק

כשאדם לא יכול להחליט לגבי אדם, קבוצה, ארגון או פרוייקט אחרים, קיים 'מצב פעולה ספק'.

לדוגמה, בחורה צעירה לא יכולה להחליט בין שתי עבודות. היא עובדת כרגע בתור מורה ומוצאת שזה מאוד מתגמל ומהנה. היא מורה מעולה. הוצעה לה עבודה בבר מקומי שבו תהיה לה הכנסה הרבה יותר גבוהה. היא היתה רוצה להרוויח את הכסף שמציעים לה בבר. האישה משתמשת ב-'מצב הפעולה ספק' כדי שיעזור לה לעשות את ההחלטה הטובה ביותר שאפשר.

נוסחת הספק היא:

  1. לְמד בכנות מהן הכוונות והפעילויות הממשיות של הקבוצה, הפרוייקט או הארגון האלה, מבלי להקשיב לדעות או לשמועות לא הוגנות.

  2. בדוק את הסטטיסטיקות של האדם, הקבוצה, הפרוייקט או הארגון.

  3. החלט על בסיס התועלת הרבה ביותר למספר הרב ביותר של אנשים ואיזורים בחייך, אם צריך לתקוף אותם, לפגוע בהם, להימנע מהם או לעזור להם, או לא. כדי לפתור את זה, בדוק מה יקרה לכל חלק של החיים (חייך האישיים, הבעל או האישה והמשפחה, קבוצות שאתה שייך אליהן, המין האנושי, דברים חיים, חפצים, ואפילו עניינים רוחניים והקשר שלך לאלוהים).

  4. שקול היטב והפעל שיקול דעת לגבי עצמך או הקבוצה, הפרוייקט או הארגון שלך לגבי התכוונויות ושאיפות.

  5. שקול היטב והפעל שיקול דעת לגבי הסטטיסטיקות של עצמך או של הקבוצה, הפרוייקט או הארגון שלך.

  6. הצטרף או הישאר או התיידד עם הצד שמתקדם לעבר התועלת הרבה ביותר למספר הרב ביותר והכרז על העובדה הזאת בגלוי לשני הצדדים.

  7. עשה כל מה שאפשר כדי לשפר את הפעולות ואת הסטטיסטיקות של האדם, הקבוצה, הפרוייקט או הארגון שנשארת בהם או שהצטרפת אליהם.

  8. התקדם ועבור דרך מצבי הפעולה בקבוצה החדשה אם שינית צדדים, או דרך מצבי הפעולה של הקבוצה שנשארת בה, אם העובדה שהיית בספק פגעה ברמת הכבוד והחשיבות שיש לך בקבוצה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.