Let us know how it is going
16.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet obeslutsamhet

När en person inte kan besluta sig i fråga om en annan person, grupp, organisation eller ett projekt, har man tillståndet obeslutsamhet.

Till exempel en ung kvinna kan inte besluta sig för ett av två jobb. Hon arbetar för närvarande som lärare vilket hon finner mycket givande och roligt. Hon är en utmärkt lärare. Hon har erbjudits ett jobb på en lokal bar där hon skulle ha en mycket högre lön. Hon skulle vilja tjäna de pengar hon erbjuds i baren. Kvinnan använder tillståndet obeslutsamhet för att hjälpa henne fatta bästa möjliga beslut.

Formeln för obeslutsamhet är:

  1. Gör dig uppriktigt informerad om de verkliga avsikterna och aktiviteterna hos den gruppen, det projektet eller den organisationen, utan att lyssna på orättvisa åsikter eller rykten.

  2. Undersök individens, gruppens, projektets eller organisationens statistiker.

  3. Besluta dig på basis av den största nyttan för det största antalet människor och områden i ditt liv, om det borde angripas, skadas, undertryckas eller hjälpas eller inte. För att komma fram till detta tittar du på vad som skulle hända med varje del av livet (ditt eget liv, din make eller hustru och familj, grupper du tillhör, mänskligheten, levande ting, fysiska föremål, och till och med andliga saker och ditt förhållande till Gud).

  4. Överväg noga och gör en bedömning av dig själv eller din grupp, ditt projekt eller din organisation med avseende på avsikter och mål.

  5. Överväg noga och gör en bedömning av dina egna eller din grupps, ditt projekts eller din organisations statistiker.

  6. Anslut dig till eller stanna kvar i eller bli vän med den eller det som gör framsteg i riktning mot den största nyttan för det största antalet och tillkännage detta offentligt för båda sidor.

  7. Gör allt du över huvud taget kan för att förbättra handlingarna och statistikerna för den person, den grupp, det projekt eller den organisation du stannade kvar i eller anslöt dig till.

  8. Gå upp genom tillstånden i den nya gruppen om du har bytt sida, eller tillstånden i den grupp du har stannat kvar i, ifall det att du har varit i obeslutsamhet har sänkt nivån av respekt och betydelse som du har hos gruppen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.