Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Statistiker – Vad de är

Vad är en statistik? En statistik är ett antal eller en mängd av någonting, i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker avser kvantiteten utfört arbete eller värdet av det i pengar.

En nedåtstatistik innebär att det nuvarande antalet är mindre än tidigare.

En uppåtstatistik innebär att det nuvarande antalet är större än tidigare.

Ett diagram är en skiss (en enkel ritning) som visar förhållandet mellan två eller fler statistiker.

Att rita upp diagram och avläsa dem är mycket viktigt i varje aktivitet. Detta är mycket enklare än det verkar.

Framgångsrika organisationer och grupper använder statistiker. Dessa visar om en personalmedlem eller grupp arbetar eller inte arbetar, eftersom arbetet resulterar i statistiken.

Till exempel om ett bageri bakar 2 000 limpor en vecka och bara 1 500 limpor nästa vecka, går det sämre för företaget och situationen är farlig. Om det gör 2 000 den första veckan och 4 000 följande vecka, klarar det sig bra och expanderar.

Statistiker ger en en korrekt bild av hur en person, organisation eller grupp klarar sig.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.