Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Statistieken – Wat ze zijn

Wat is een statistiek? Een statistiek is een aantal of een hoeveelheid vergeleken met een eerder aantal of eerdere hoeveelheid van hetzelfde. Statistieken hebben betrekking op de hoeveelheid werk die gedaan is of de waarde ervan uitgedrukt in geld.

Een neerwaartse statistiek betekent dat de huidige hoeveelheid lager ligt dan zij eerder lag.

Een opwaartse statistiek betekent dat de huidige hoeveelheid hoger ligt dan zij eerder lag.

Een grafiek is een diagram (een eenvoudige tekening) dat de relatie tussen twee of meer statistieken weergeeft.

Het bijhouden en aflezen van grafieken, is in elke activiteit heel belangrijk. Dat is trouwens veel gemakkelijker dan het lijkt.

Organisaties en groepen die succes hebben, werken op basis van statistieken. Deze laten zien of een medewerker of groep al dan niet werkt, omdat het werk resulteert in de statistiek.

Als een bakkerij bijvoorbeeld 2000 broden in één week bakt en maar 1500 broden de week erna, dan gaat het slechter met het bedrijf en dit is gevaarlijk. Als het bedrijf in de eerste week 2000 broden maakt en 4000 de week erna, gaat het goed en groeit het.

Statistieken geven iemand een correct beeld van hoe goed het met een persoon, organisatie of groep gaat.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.