Let us know how it is going
3.‎1 LES ARTIKKELEN

Statistikker – hva de er

Hva er en statistikk? En statistikk er et antall eller en mengde sammenlignet med et tidligere antall eller mengde av samme ting. Statistikk henviser til mengden av arbeid som er gjort eller verdien av det i penger.

En nedadgående statistikk betyr at det nåværende tallet er mindre enn det var.

En oppadgående statistikk betyr at det nåværende tallet er større enn det var.

En graf er et diagram (en enkel tegning) som viser forholdet mellom to eller flere statistikker.

Opptegningen og avlesningen av grafer er svært viktig i enhver aktivitet. Dette er mye lettere enn det ser ut til.

Vellykkede organisasjoner og grupper opererer ut fra statistikker. Disse viser hvorvidt et stabsmedlem eller en gruppe arbeider, eller om de ikke arbeider, ettersom arbeidet produserer statistikken.

For eksempel, hvis et bakeri baker 2000 brød én uke og bare 1500 brød neste uke, har bakeriet begynt å miste taket, og saken er farlig. Hvis det lager 2000 den første uken og 4000 den følgende uken, går det bra med det og det ekspanderer.

Statistikker gir et korrekt bilde av hvordan det går med en person, organisasjon eller gruppe.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.