Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

יושר וחופש

יושר פירושו לדבר אמת ולא להצטרך להסתיר שום דבר. אדם שהוא ישר אומר את האמת ולא משקר, מרמה או מנסה להטעות אחרים. אפשר לסמוך עליו.

אחרי שהגעת לרמה גבוהה של יכולת, אתה תהיה הראשון שתעמוד על זכויותיך (הפריבילגיות והחירויות, כגון חופש הדיבור, שמוענק לאנשים בחוק) לחיות עם אנשים ישרים.

זו שגיאה להשתמש ב-״חופש״ כטיעון להגן על אותם אנשים שרק יהרסו.

זכויות הפרט נוצרו כדי להעניק חופש לאנשים ישרים. אבל אנשים לא ישרים ניסו לעתים קרובות להשתמש בזכויות האלה פשוט כדי לשמור שפעולותיהם המזיקות לא יתגלו.

חופש נועד לאנשים ישרים. אדם לא ישר לא יכול להיות חופשי אם יש לו דברים להסתיר. כאשר המעשים שלו עצמו אינם יכולים להיות ידועים, הוא הופך לאסיר לעצמו. הוא מרגיש שהוא חייב להרחיק את עצמו מאנשים אחרים כי הוא פוחד שהוא יפגע בהם שוב. כשאתה מגן על אנשים לא ישרים, אתה כופה עליהם לחיות חיים של סבל ובדידות.

קיימת רק דרך אחת החוצה לאדם לא ישר, והיא שהוא יתמודד עם תחומי אחריותו בחברה ויחזור להיות בתקשורת עם זולתו, עם משפחתו ועם העולם.

חופש לבני אדם הוא לא חופש לפגוע בבני אדם. חופש הדיבור הוא לא חופש להזיק באמצעות שקרים.

בני אדם אינם יכולים להיות חופשיים בזמן שקיימים סביבם אלה שיש להם דברים להסתיר בקשר למעשי העבירה של עצמם.

כדי להיות חופשי, אדם חייב להיות ישר עם עצמו ועם האנשים שהוא חי ועובד איתם.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.