Let us know how it is going
9.‎1 קרא את המאמר

שני כללים לחיים מאושרים

יש שני כללים לחיים מאושרים:

  1. הייה מסוגל להתנסות בכל דבר.
  2. גרום רק לאותם דברים שבהם אחרים מסוגלים להתנסות בקלות.

לאדם היו כללי זהב (כללים של התנהגות אתית) רבים. הכלל של "עשה לאחרים כפי שהיית רוצה שאחרים יעשו לך" חזר על עצמו לעתים קרובות. אבל כללי זהב כאלה לא תמיד הובילו לשפיות, להצלחה או לאושר. אין בהם כל מחשבה על מה שאדם עושה בנוגע לדברים שנעשו לו על-ידי אלה שלא לימדו אותם את כללי הזהב.

איך תטפל בדברים המרושעים שנעשו לך?

כדי להיות מאושר, אתה חייב להיות מסוגל לעמת (כלומר, להתנסות) את אותם דברים שישנם שם ושצריך לראות אותם או להתנסות בהם.

אומללות היא רק הדבר הזה: אי-היכולת לעמת את הדבר שישנו שם ושצריך לעמת אותו.

לכן אתה חייב לפעול לפי הכלל: 1. הייה מסוגל להתנסות בכל דבר.

הגדרה של התנהגות טובה היא לעשות רק את אותם דברים שאחרים יכולים להתנסות בהם בקלות ובנוחות.

אם אתה בוחן את העבר שלך, תגלה שתשומת הלב שלך יכולה להיתקע רק באותן פעולות שעשית שאחרים לא היו מסוגלים לקבל.

לדוגמה, היתה פעם שבה כעסת ונתת למישהו אגרוף באף. או שהיתה פעם שלקחת למישהו את העוגה שלו ואכלת אותה בעצמך בלי להגיד לאדם.

ככל שאדם עשה פעולות רבות יותר שאחרים לא יכלו להתנסות בהן, כך העבר שלו נעשה גרוע יותר. כשהוא ראה שהוא גרם להרבה דברים רעים, הוא הפסיק לגמרי לגרום לכל דבר – מצב מצער להיות בו.

כאב, מורת רוח ואי-שפיות, כולם נובעים מגרימת דברים שאנשים אחרים לא יכלו להתנסות בהם בקלות.

אם כן, כל המעשים הרעים הם אותם מעשים שהאדם שמקבל אותם לא יכול להתנסות בהם בקלות.

כשאנחנו משתמשים בהגדרה הזאת, בוא נתבונן ב-"מעשים הרעים" (בעבירות) של עצמנו. איזה מהם היו רעים? רק אלה שאדם אחר לא היה יכול להתנסות בהם בקלות היו רעים. לכן, איזה מהמעשים הרעים של החברה הם רעים? הם המעשים של אלימות שכתוצאה מהם יש כאב, חוסר הכרה או אי-שפיות, שגורמים למישהו להתנסות באובדן כבד, כמו לאבד את הכסף של מישהו.

אילו מעשים אחרים שעשית הם לדעתך "רעים"? הדברים שעשית שאתה עצמך לא יכולת להתנסות בהם בקלות היו רעים. אבל הדברים שעשית שאתה עצמך יכולת להתנסות בהם, אם הם היו נעשים לך, לא היו רעים.

אין צורך לנהל חיים אלימים רק כדי להוכיח שאתה יכול להתנסות. הרעיון הוא לא להוכיח שאתה יכול להתנסות, אלא להשיג מחדש את היכולת להתנסות בכל דבר.

לכן יש לנו היום שני כללי זהב לאושר:

  1. הייה מסוגל להתנסות בכל דבר.
  2. גרום רק לאותם דברים שבהם אחרים מסוגלים להתנסות בקלות.

אם תפעל לפי שני כללי הזהב האלה, תהיה אחד האנשים המאושרים ביותר והמצליחים ביותר בסביבה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.