Let us know how it is going
7.‎1 קרא את המאמר

רצף העבירה-מוטיבטור

יש דבר נוסף שקורה כשאנשים מבצעים עבירות שמסביר הרבה על ההתנהגות האנושית. ב-Scientology, זה נקרא רצף העבירה-מוטיבטור.

בעוד שמעשה מזיק שנעשה על-ידי אדם נגד מישהו אחר נקרא עבירה, מעשה מזיק שהתקבל על-ידי אדם נקרא מוטיבטור. הוא נקרא "מוטיבטור" כי הוא "מניע" (motivate), כלומר נותן לאדם סיבה או צידוק לבצע עבירות.

האדם שקיבל את המוטיבטור עשוי לחשוב שיש לו סיבה מספיק טובה לבצע לאחר מכן מעשה עבירה נגד האדם שפגע בו. אבל כמו כן, כשהוא מבצע מעשה עבירה בלי שהוא קיבל מוטיבטור, הוא מנסה לאחר מכן למצוא או להמציא מוטיבטור כדי להסביר או לתרץ את המעשה המזיק שלו עצמו. לעתים קרובות הוא יאמין או יגיד באופן כוזב שמשהו רע קרה לו, אפילו אם זה לא נכון.

כשאנשים מתעסקים עם עבירות ומוטיבטורים, הם לעתים קרובות מקבלים רעיונות כוזבים בקשר למה שבאמת קרה. לדוגמה, אדם יכול להאמין שהוא היה הקורבן בתאונת דרכים, כשלמעשה, הוא גרם לתאונה. או שהוא עשוי להאמין שהוא גרם לתאונה כשהוא למעשה רק היה מעורב בה.

נגיד שאם ג'ו מכה את ביל, ג'ו מאמין עכשיו שביל צריך להכות אותו. חשוב מכך, הוא יכול למעשה לקבל כאב או אי-נוחות פיזיים כדי להוכיח שביל באמת הכה אותו, למרות שביל לא הכה אותו. ואז אנשים מסתובבים ואומרים שביל הכה אותם, ביל הכה אותם, ביל הכה אותם, ולמרות שזה לא קרה, יש אנשים שיתעקשו שזה קרה.

זה רצף העבירה-מוטיבטור.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.