Let us know how it is going
9.‎1 LES ARTIKKELEN

To regler for å leve et lykkelig liv

Det finnes to regler for å leve et lykkelig liv:

  1. Vær i stand til å oppleve alt.
  2. Forårsak bare de tingene som andre lett er i stand til å oppleve.

Mennesket har hatt mange gylne regler (regler for god oppførsel). Regelen «Gjør mot andre som du vil at disse andre skal gjøre mot deg» er blitt gjentatt ofte. Men slike gylne regler resulterer ikke alltid i mental sunnhet, suksess eller lykke. De tar ingen hensyn til hva man gjør med de tingene som gjøres mot en av andre, som ikke er opplært i de gylne reglene.

Hvordan håndterer man det onde som gjøres mot en?

For å være lykkelig, må man bare være i stand til å konfrontere (hvilket vil si oppleve) de tingene som eksisterer.

Ulykkelighet er kun dette: Manglende evne til å konfrontere det som er.

Derfor må du følge regelen: 1. Vær i stand til å oppleve alt.

En definisjon på god oppførsel er bare å gjøre de tingene som andre lett og behagelig er i stand til å oppleve.

Hvis du undersøker fortiden din, vil du oppdage at du bare sitter fast i de handlingene du gjorde som andre ikke var i stand til å motta.

For eksempel var det den gangen da du var sint og du slo noen i nesen. Eller det var den gangen du tok noens kake og spiste den selv uten å fortelle personen.

Jo flere handlinger en person gjorde som ikke kunne oppleves av andre, jo verre ble personens fortid. Da han så at han hadde forårsaket mange dårlige ting, sluttet han å forårsake ting i det hele tatt – en ulykkelig tilstand å være i.

Smerte, opprørthet og sinnssykdom kommer alt av å forårsake ting som andre ikke lett kunne oppleve.

Så alle dårlige handlinger er de handlingene som ikke lett kan oppleves av personen som mottar dem.

La oss gå igjennom våre egne «dårlige handlinger» (overter) ut fra denne definisjonen. Hvilke var dårlige? Bare dem som ikke lett kunne oppleves av en annen, var dårlige. Hvilke av samfunnets dårlige handlinger er derfor dårlige? De er voldshandlinger som resulterer i smerte, bevisstløshet, sinnssykdom, som forårsaker at noen opplever tunge tap, som å miste noens penger.

Hvilke andre av dine handlinger betrakter du som «dårlige»? De tingene du har gjort som du selv ikke lett kunne oppleve, var dårlige. Men de tingene du har gjort som du selv kunne ha opplevd dersom de hadde vært gjort mot deg, var ikke dårlige.

Det er ikke nødvendig å leve et voldsomt liv bare for å bevise at man kan oppleve. Ideen er ikke å bevise at man kan oppleve, men å gjenvinne evnen til å oppleve.

Således har vi i dag to gylne regler for lykke:

  1. Vær i stand til å oppleve alt.
  2. Forårsak bare de tingene som andre lett er i stand til å oppleve.

Og hvis du oppnår disse to gylne reglene, vil du være et av de lykkeligste og mest fremgangsrike menneskene som finnes.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.