Let us know how it is going
9.‎1 LÄS ARTIKELN

Två regler för ett lyckligt liv

Det finns två regler för ett lyckligt liv:

  1. Var i stånd att uppleva vad som helst.
  2. Orsaka endast sådana saker som andra lätt kan uppleva.

Människan har haft många gyllene regler (regler för gott beteende). Regeln ”Gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig” har ofta upprepats. Men sådana gyllene regler resulterar inte alltid i själslig hälsa, framgång eller lycka. De ägnar ingen tanke åt vad en person gör åt de saker som görs mot honom av de som inte fått lära sig de gyllene reglerna.

Hur handskas man med de onda saker som görs mot en?

För att bli lycklig måste man vara i stånd att konfrontera (det vill säga uppleva), de saker som finns där och kan ses eller upplevas.

Att känna sig bedrövad är bara detta: oförmåga att konfrontera det som finns där att konfrontera.

Därför måste man följa regel 1. Var i stånd att uppleva vad som helst.

En definition på gott beteende är att bara göra sådant som andra lätt och bekvämt kan uppleva.

Om man undersöker sitt förflutna upptäcker man att ens uppmärksamhet bara kan fastna på de handlingar man gjorde som andra inte var i stånd att ta emot.

Till exempel den där gången då du var arg och slog till någon på näsan. Eller den där gången du tog någons kaka och åt upp den utan att säga det till personen.

Ju fler handlingar en person begick som inte kunde upplevas av andra, desto värre blev den personens förflutna. När han såg att han hade orsakat många dåliga saker, slutade han att orsaka saker över huvud taget – ett bedrövligt tillstånd att vara i.

Smärta, upprördhet och sinnessjukdom är alla ett resultat av att ha orsakat sådant som andra inte lätt kunde uppleva.

Alla dåliga handlingar är alltså de handlingar som inte lätt kan upplevas av den som mottar dem.

Om vi använder den här definitionen, låt oss titta på våra egna ”dåliga handlingar” (overtar). Vilka var dåliga? Endast de handlingar som någon annan inte kunde uppleva med lätthet var dåliga. Så, vilka av samhällets dåliga handlingar är dåliga? De våldshandlingar som resulterade i smärta, medvetslöshet eller sinnessjukdom och fick någon att uppleva svår förlust, som att förlora sina pengar.

Vilka andra handlingar som du har begått anser du vara ”dåliga”? De saker du har gjort som du själv inte lätt kunde uppleva, var dåliga. Men de saker du har gjort som du själv kunde ha upplevt om de hade gjorts mot dig, var inte dåliga.

Man behöver inte leva ett liv fyllt av våld bara för att bevisa att man kan uppleva. Vitsen är inte att bevisa att man kan uppleva, utan få tillbaka förmågan att uppleva vad som helst.

Därför har vi idag två gyllene regler för ett lyckligt liv:

  1. Var i stånd att uppleva vad som helst.
  2. Orsaka endast sådana saker som andra lätt kan uppleva.

Om man följer dessa två gyllene regler, kommer man att bli en av de lyckligaste och mest framgångsrika människor som finns.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.