Let us know how it is going
10.‎1 LES ARTIKKELEN

Blomstre og lykkes

Det skjer en hel del, og en hel del svært glimrende mennesker arbeider med å skape en bedre fremtid for alle.

Men mye av dette ligger i fremtiden. Så venter man bare? Eller er det noe man kan gjøre nå?

Det er det: Bestem deg for å blomstre og lykkes! Og så blomstre og lykkes!

Blomstre betyr å være aktiv og få ting gjort. Det betyr at du er i stand til å ha en god innvirkning på folk og ting omkring deg og du klarer deg helt klart bra.

Lykkes betyr at du gjør det bra på det du gjør. Det betyr også at du tjener en masse penger slik at du kan betale alle regningene dine og ha penger til overs til å kjøpe de tingene du trenger og gjøre de tingene du har lyst til å gjøre.

Det finnes ingen mer nøyaktig og effektiv måte å ta igjen med en undertrykkende person, en antagonistisk person eller et samfunn som du lever i som undertrykker dets folk, enn å blomstre og lykkes.

Alt en undertrykkende person eller et undertrykkende samfunn prøver å gjøre, er å hindre en i å blomstre og lykkes.

Man må selvfølgelig ta hånd om trusler og angrep. Men ikke bli sittende fast i dem. Man tar hånd om dem, men retter hoveddelen av oppmerksomheten mot å gjøre ting som vil få en selv og gruppen til å blomstre og lykkes.

Man kan ikke ganske enkelt forsvinne fra livet. Man kan ikke bare bli til et ingenting (noe som ikke eksisterer). Og den gale måten å håndtere undertrykkelse på er å gjøre seg selv mindre og gjøre mindre og være mindre synlig og håpe at man ikke blir lagt merke til. Det er ganske enkelt å si seg enig med den undertrykkende personen eller det undertrykkende samfunnet.

I stedet, beseire forsøk på undertrykkelse ved å blomstre og lykkes!

Hvis det, mens du leste dette, har falt deg inn at de undertrykkende simpelthen ville angripe hardere hvis du gjorde det, eller at det er best at du er forsiktig, bør du vite at folk som har dette forbeholdet, vanligvis er litt eller ganske kraftig undertrykt. Og de har behov for å lokalisere denne undertrykkelsen og enten håndtere den eller bryte forbindelsen.

Hvis du har reservasjoner med hensyn til din evne til å blomstre og lykkes, trenger du å av-undertrykke (bli kvitt undertrykkelsen) deg selv!

Så der er den endelige seieren over enhver undertrykkende gruppe eller ethvert undertrykkende samfunn.

Det endelige våpenet er å blomstre og lykkes.

Så gjør det.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.