Let us know how it is going
11.‎2 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Sheba haufi le wena mosebetsing kapa lapeng kapa kae kapa kae moo o ka bang teng, motsehare kapa bosiu, mme o fumane mohlala wa boitshwaro bo botle ho motho e mong. Hlokomela hore na ke ditshobotsi tsa mofuta ofe tse bontshitsweng ke motho eo. Sheba Ditshobotsi tse 12 tsa Botho ba Setjhaba tse thathamisitsweng thutong ena haeba o sa tiiseha hantle.

Pheta drill ena kgafetsa kamoo o hlokang ka teng e le hore o tle o tsebe ho bona Botho ba Setjhaba kapele.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape