Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Se dig omkring på ditt arbete eller hemma eller varhelst du befinner dig, oavsett om det är dag, kväll eller natt, och hitta ett exempel på socialt beteende hos en annan person. Lägg märke till vilket socialt kännetecken som personen uppvisar. Titta på de 12 kännetecknen på den sociala personligheten som ges i denna kurs om du är det minsta osäker.

Upprepa den här övningen så ofta du behöver så att du mycket lätt och snabbt kan upptäcka en social personlighet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.