Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Se deg omkring på jobben eller hjemme eller hvor som helst du måtte være, dag eller natt, og finn et eksempel på sosial adferd hos en annen person. Legg merke til hvilket sosialt kjennetegn personen utviser. Henvis til de 12 kjennetegnene til den til den sosiale personligheten som er listet opp i dette kurset hvis du har den minste usikkerhet.

Gjenta denne øvelsen så ofte du trenger slik at du svært lett og raskt kan få øye på en sosial personlighet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.