Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Den sosiale personlighetens kjennetegn

De tolv viktigste kjennetegnene til den sosiale personligheten er som følger:

1. Den sosiale personligheten er spesifikk når han beskriver hendelser. For eksempel, han sier ting som «Ole Olsen sa ...» eller «Avisen Dagens Tidende rapporterte ...» og, der det er mulig, sier han hvor informasjonen kom fra, spesielt når man snakker om ting som er viktige.

Han kan bruke en generell vending, så som «de» eller «folk», men sjelden når han snakker om noe eller gir en oppfatning om noe som kunne skape bekymring.

2. Den sosiale personligheten ønsker å viderebringe gode nyheter og er uvillig til å viderebringe dårlige.

Han vil kanskje ikke engang bry seg med å viderebringe kritikk når det ikke betyr noe.

Han er mer interessert i å få en annen til å føle seg likt eller ønsket enn mislikt av andre. Han prøver å få folk til å føle seg sikrere og ha en bedre oppfatning av andre.

3. En sosial personlighet videregir kommunikasjon uten å endre den stort. Hvis han fjerner noe prøver han å fjerne bare de tingene som kunne skade en annen person.

Han liker ikke å såre folks følelser, så han feiler av og til ved å holde tilbake dårlige nyheter eller ordrer som kunne gjøre det.

4. Behandlinger som blir gitt for å hjelpe den sosiale personligheten, spesielt når de er milde, virker svært bra på ham.

Mens antisosiale personligheter noen ganger lover å forandre seg og slutte å gjøre dårlige ting, gjør de det ikke. Bare den sosiale personligheten kan lett forandre eller forbedre seg.

Det er ofte nok å påpeke for en sosial personlighet at han gjør ting som ikke er i orden. Bare ved å gjøre dette vil den sosiale personligheten fullstendig forandre det han gjør til det bedre.

Kriminallovgivning og voldelig avstraffelse er ikke nødvendig for å regulere (kontrollere) sosiale personligheter.

5. Vennene og folkene som jobber med en sosial personlighet har en tendens til å være friske, glade og ha en god følelse med hensyn til fremtiden.

En virkelig sosial personlighet skaper ganske ofte forbedring i helsen eller økonomien til noen han arbeider og bor sammen med.

I det minste gjør han ikke sine venner syke eller får dem til å føle seg usikre, og han reduserer ikke deres moral – deres følelse av velvære og villighet til å komme i gang med det de gjør.

Når den sosiale personligheten blir syk, blir han frisk eller kommer seg på en forventet måte, og han blir frisk når han får behandling.

6. Den sosiale personligheten velger vanligvis korrekte mål for korrigering.

Han ordner dekket som er punktert i stedet for å gå løs på frontruten med en hammer.

Når han håndterer maskineri, er han derfor i stand til å reparere ting og få dem til å virke.

7. Prosjekter eller handlinger som er påbegynt, blir vanligvis fullført av den sosiale personligheten.

8. Den sosiale personligheten skammer seg over sine misgjerninger, og finner det ikke lett å tilstå dem. Han tar ansvar for sine feil.

9. Den sosiale personligheten støtter grupper som hjelper andre og protesterer eller prøver å stoppe destruktive grupper.

10. Den sosiale personligheten protesterer mot destruktive handlinger. Han assisterer konstruktive eller hjelpende handlinger.

11. Den sosiale personligheten hjelper andre, og motarbeider aktivt handlinger som skader andre mennesker.

12. Den sosiale personligheten tror at eiendom tilhører noen. Han liker ikke at eiendom blir stjålet eller misbrukt og prøver å forhindre at dette skjer.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.