Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Den sociala personlighetens kännetecken

Den sociala personlighetens tolv främsta kännetecken är:

1. Den sociala personligheten är specifik och ger detaljer när han beskriver händelser. Han säger till exempel saker som ”Joe Jones sade ...” eller ”tidningen Star skrev ...” och när så är möjligt säger han var informationen kom ifrån, särskilt när han talar om saker som är viktiga.

Han kan använda generaliseringar såsom ”de” eller ”folk”, men gör det inte ofta när han talar om någonting eller ger en åsikt om någonting som skulle kunna göra någon orolig.

2. Den sociala personligheten vill föra vidare goda nyheter till andra och är ovillig att föra dåliga nyheter vidare.

Han kanske inte ens bryr sig om att föra vidare kritik när det saknar betydelse.

Han är mer intresserad av att få en annan person att känna sig omtyckt eller önskad, än att få honom att känna sig illa omtyckt av andra. Han försöker få människor att känna sig säkrare och tycka bättre om andra.

3. En social personlighet förmedlar kommunikation utan större förändringar. Om han tar bort någonting, försöker han ta bort bara de saker som skulle kunna orsaka en annan person skada.

Han tycker inte om att såra människors känslor, så han felar ibland genom att hålla inne med dåliga nyheter eller order som skulle kunna göra det.

4. Behandlingar som ges för att hjälpa den sociala personligheten, särskilt när de är milda, fungerar mycket bra på honom.

Även om antisociala personligheter ibland lovar att ändra sitt beteende och sluta göra dåliga saker, gör de inte det. Endast den sociala personligheten kan ändra sig eller förbättra sig med lätthet.

Det räcker ofta med att påpeka för en social personlighet att han gör saker som inte är okej. Bara genom att göra det kommer den sociala personligheten att fullständigt förändra i positiv riktning vad han gör.

Det behövs inga brottsbalkar eller våldsam bestraffning för att kontrollera sociala personligheter.

5. Vänner och personer som arbetar med en social personlighet är vanligtvis friska, glada och känner sig väl till mods angående framtiden.

En i sanning social personlighet åstadkommer mycket ofta förbättring av hälsan eller ekonomin hos någon han arbetar och lever tillsammans med.

Åtminstone gör han inte sina vänner sjuka eller får dem att känna sig mindre trygga och han försämrar inte deras moral (att de känner sig väl till mods och är villiga att fortsätta med vad de gör).

När den sociala personligheten blir sjuk så läker han eller återhämtar sig som förväntat och han blir frisk när han ges behandling.

6. Den sociala personligheten väljer vanligtvis de korrekta måltavlorna som behöver åtgärdas.

Han lagar det punkterade däcket i stället för att gå lös på vindrutan med en hammare.

När han hanterar maskineri kan han därför reparera saker och få dem att fungera igen.

7. Projekt och saker som påbörjas av den sociala personligheten, slutförs vanligen.

8. Den sociala personligheten känner sig illa till mods över de saker han har gjort fel och har inte lätt för att erkänna dem. Han tar ansvar för sina felsteg.

9. Den sociala personligheten stödjer grupper som hjälper andra och protesterar mot destruktiva grupper eller försöker stoppa dem.

10. Den sociala personligheten protesterar mot destruktiva handlingar. Han stödjer konstruktiva eller hjälpsamma handlingar.

11. Den sociala personligheten hjälper andra och arbetar för att stoppa eller förhindra handlingar som skadar andra människor.

12. Den sociala personligheten anser att ägodelar tillhör någon. Han samtycker inte till att de stjäls eller används felaktigt och försöker förhindra att detta sker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.