Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Eigenschappen van de Sociale Persoonlijkheid

Hier volgen de twaalf belangrijkste eigenschappen van de Sociale Persoonlijkheid:

1. De Sociale Persoonlijkheid is nauwkeurig en specifiek bij het beschrijven van gebeurtenissen. Hij zegt bijvoorbeeld dingen als “Joop Jansen zei ...” of “In het dagblad De Ster stond ...”, en hij vermeldt waar mogelijk de bron van de gegevens, met name wanneer het over belangrijke onderwerpen gaat.

Hij kan wellicht een algemeenheid als “zij” of “mensen” gebruiken, maar doet dat zelden wanneer hij iets zegt dat, of een mening geeft die alarmerend zou kunnen zijn.

2. De Sociale Persoonlijkheid geeft graag goed nieuws door en geeft niet graag slecht nieuws door.

Hij neemt wellicht niet eens de moeite om kritiek door te geven wanneer die kritiek er niet toe doet.

Hij vindt het belangrijker iemand het gevoel te geven dat anderen hem mogen of nodig hebben, dan dat hij de persoon het gevoel geeft dat anderen een hekel aan hem hebben. Hij probeert mensen meer zelfvertrouwen te geven en beter over anderen te laten denken.

3. Een Sociale Persoonlijkheid geeft communicatie door zonder er veel aan te veranderen. Als hij al iets weglaat, probeert hij alleen die dingen weg te laten die schadelijk zouden kunnen zijn voor een ander.

Hij houdt er niet van mensen te kwetsen. Soms maakt hij de fout om slecht nieuws of opdrachten die kritisch of meedogenloos lijken, achter te houden.

4. De Sociale Persoonlijkheid reageert zeer goed op behandeling, met name als deze mild van aard is.

Hoewel Antisociale Persoonlijkheden soms beloven hun gedrag te veranderen en te stoppen slechte dingen te doen, doen ze dat niet. Alleen de Sociale Persoonlijkheid kan gemakkelijk veranderen of zichzelf verbeteren.

Het is vaak voldoende om een Sociale Persoonlijkheid te wijzen op dingen die hij doet die niet in orde zijn. Alleen al hierdoor zal de Sociale Persoonlijkheid wat hij doet volledig ten goede veranderen.

Strafrecht en harde straffen zijn niet nodig om Sociale Persoonlijkheden bij te sturen (onder controle te houden).

5. De vrienden en collega’s van een Sociale Persoonlijkheid zijn meestal gezond, gelukkig en voelen zich goed over de toekomst.

Heel vaak brengt de aanwezigheid van een ware Sociale Persoonlijkheid verbetering in gezondheid of voorspoed teweeg bij iemand met wie hij werkt en leeft.

Op zijn minst maakt hij zijn vrienden niet ziek of minder zeker en hij doet niets af aan hun moreel – de emotie van zich goed voelen en bereid zijn om door te gaan met wat ze aan het doen zijn.

Wanneer de Sociale Persoonlijkheid ziek wordt, geneest of herstelt hij zoals verwacht en wordt hij beter wanneer hij wordt behandeld.

6. De Sociale Persoonlijkheid kiest meestal het juiste doelwit uit om te corrigeren.

Hij verwisselt de lekke band in plaats van de voorruit met een hamer te lijf te gaan.

Bij het omgaan met apparatuur kan hij daarom dingen repareren en ze weer aan de gang krijgen.

7. Gewoonlijk voltooit de Sociale Persoonlijkheid de projecten of acties waaraan hij begonnen is.

8. De Sociale Persoonlijkheid schaamt zich voor wat hij verkeerd heeft gedaan en vindt het niet gemakkelijk om dit toe te geven. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn fouten.

9. De Sociale Persoonlijkheid steunt groepen die anderen helpen en protesteert tegen destructieve groepen of probeert deze tegen te houden.

10. De Sociale Persoonlijkheid protesteert tegen destructieve activiteiten. Hij steunt constructieve of nuttige activiteiten.

11. De Sociale Persoonlijkheid helpt anderen en probeert activiteiten die anderen schade berokkenen tegen te houden of te voorkomen.

12. De Sociale Persoonlijkheid gelooft dat eigendommen van iemand zijn. Hij keurt diefstal of misbruik ervan af en probeert te voorkomen dat dit gebeurt.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.