Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Overt–motivator-sekvensen

Det finns något annat som inträffar när folk begår overtar som förklarar mycket om mänskligt beteende. I Scientology kallas detta för overt–motivator-sekvensen

En skadlig handling som begås av en person mot en annan kallas en overt, men en skadlig handling som har mottagits av en person kallas en motivator. Den kallas en ”motivator” därför att den ”motiverar”, ger den personen en anledning eller ett rättfärdigande att begå overtar.

Den person som har mottagit motivatorn kanske anser att han har en tillräckligt bra anledning till att sedan begå en overthandling mot den person som skadade honom. Men när han begår en overthandling utan att ha mottagit en motivator, försöker han sedan också finna eller hitta på en motivator för att förklara eller ursäkta sin egen skadliga handling. Han kommer ofta att tro eller falskeligen säga att något dåligt hände honom, även om det inte gjorde det.

När folk har att göra med overtar och motivatorer får de ofta felaktiga idéer om vad som egentligen hände. Till exempel kan en person gå omkring och tro att han var offret i en bilolycka när det faktiskt var han som orsakade olyckan. Eller så kan han tro att han orsakade en olycka när han faktiskt bara råkade ut för en.

Låt oss säga att om Joe slår Bill, så tror Joe nu att han borde bli slagen av Bill. Men ännu viktigare är att han faktiskt kan få en fysisk smärta eller ett obehag för att bevisa att han har blivit slagen av Bill, trots att Bill inte har slagit honom. Och sedan går folk omkring och säger att de blivit slagna av Bill, slagna av Bill, slagna av Bill, och även om detta inte har skett, kommer vissa människor att insistera på att det har skett.

Det är overt–motivator-sekvensen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.