Let us know how it is going
7.‎1 LES ARTIKKELEN

Overt–motivator-sekvensen

Det finnes en annen ting som oppstår når folk begår overter som forklarer mye av menneskelig adferd. I Scientology kalles dette overt–motivator-sekvensen.

Mens en skadelig handling gjort av en person mot en annen kalles en overt, kalles en skadelig handling som har blitt mottatt av en person en motivator. Det kalles en «motivator» fordi den «motiverer», gir den personen en grunn til eller en rettferdiggjørelse for å begå overter.

Personen som har mottatt motivatoren kan anse at han har en god nok grunn til å begå en overthandling mot personen som skadet ham. I tillegg, når han begår en overthandling uten å ha fått en motivator, forsøker han deretter å dikte opp en motivator for å forklare eller ha en unnskyldning for sin egen skadelige handling. Han vil ofte tro eller si, selv om det ikke er sant, at det skjedde noe dårlig med ham, når det ikke gjorde det.

Når det gjelder overter og motivatorer får folk ofte falske ideer om hva som egentlig skjedde. For eksempel kan en person gå rundt og tro at han var offeret for en bilulykke når han faktisk forårsaket ulykken. Eller han kan tro at han forårsaket en ulykke når han faktisk bare var utsatt for en.

Hvis Ole slår Kåre, tror han nå at han bør slås av Kåre. Enda viktigere, han vil faktisk få en fysisk smerte eller et ubehag for å bevise at han har blitt slått av Kåre, selv om Kåre ikke har slått ham. Og så går folk rundt og forteller hvordan de har blitt slått av Kåre, slått av Kåre, slått av Kåre, og selv om det ikke har skjedd, vil noen folk insistere på at det har skjedd.

Det er overt–motivator-sekvensen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.