Let us know how it is going
4.‎1 LES ARTIKKELEN

Organiseringstavle

Denne seksjonen viser deg en organiseringstavle/orgtavle. Den ble opprinnelig utviklet til bruk for Scientology organisasjoner. Den har blitt justert slik at du kan bruke den for enhver aktivitet, virksomhet eller organisasjon. Denne tavlen kan brukes av en veldig liten organisasjon eller av en med tusenvis av mennesker uten at den må forandres. Bare færre eller flere poster blir besatt. Det er den eneste forandringen. En enkeltperson kan dessuten bruke den til å organisere sitt liv og forbedre det.

Oversikt

Organiseringstavlen er delt inn i sju markante områder som blir kalt divisjoner. De nummereres fra 1 til 7. Hver av dem utfører de funksjonene som er nødvendige for å produsere et produkt som er spesifikt for den divisjonen.

For at en hvilken som helst organisasjon skal ha fremgang, må man utføre alle aktiviteter som er dekket av disse divisjonsnavnene. Disse er: ledelse, kommunikasjoner, disseminering (reklamere for og markedsføre organisasjonens tjenester og produkter), økonomi, produksjon, kvalifikasjoner (sørge for kvaliteten til organisasjonens tjenester og produkter), og publikum (informere nytt publikum om organisasjonens tjenester og produkter).

En organisasjon som mangler en eller flere av disse divisjonene, vil mislykkes.

Selv om denne sju divisjoners organiseringstavlen ser ut til å ha et antall divisjoner som bare vil passe inn i en stor gruppe, så passer den, som allerede nevnt, på enhver organisasjon av enhver størrelse.

Man kommer inn på denne organiseringstavlen fra venstre og fortsetter mot høyre, starter med divisjon 1 og flytter seg gjennom divisjonene til divisjon 6, og så ut. En person eller partikkel går ikke gjennom Divisjon 7. Denne divisjonen koordinerer aktivitetene til resten av organisasjonen, dvs. den sørger for at de forskjellige folkene og divisjonene arbeider effektivt sammen.

Ta for eksempel en stor frisørsalong:

En kvinne kommer inn på salongen og blir ønsket velkommen av resepsjonisten, som er i Kommunikasjonsdivisjonen.

Kunden har kanskje noen spørsmål om salongens tjenester og henvises til en av salongens medarbeidere for å få forklart de forskjellige frisyreprosedyrene salongen gjør – farging, klipping osv. Den person ville være i Dissemineringsdivisjonen.

Betalingen gjøres til kassereren i Økonomidivisjonen.

Kunden går så til frisøren i Divisjon 4, Produksjonsdivisjonen, som klipper håret hennes.

Før hun går, ber en av medarbeiderne fra salongens Publikumsdivisjon henne om å kontakte sine venninner og fortelle dem om salongen, og tilbyr en rabatt neste gang hun kommer hvis en av hennes venninner kommer inn for å få stelt håret i salongen.

Så denne kunden har gått trinn for trinn gjennom salongens orgtavle. Den direkte bruken av denne orgtavlen til å passe til en organisasjon av enhver størrelse kan lett ses.

Oppgavene hver divisjon utfører er videre inndelt i departementer, vanligvis tre stykker, hvilket til sammen utgjør tjueen stykker. Hvert departement har et bestemt produkt eller bestemte produkter, som resulterer i divisjonens samlede produkt når de legges sammen.

For eksempel er Kommunikasjonsdivisjonens sluttprodukt effektivt, produktivt og etisk personell. Etisk betyr her å gjøre det som er riktig og best for gruppen og alle involverte.

Det første departementet er Departementet for ruting og personell. Det ruter nytt personell til deres tildelte poster. Det har som produkt et effektivt personell som har blitt gitt poster eller jobber og er utdannet til å gjøre arbeidet på jobben deres. Noen av funksjonene i dette departementet er som følger:

  • ansetter personell;
  • bestemmer den riktige utnyttelsen av nye stabsmedlemmer og plasserer dem korrekt på orgtavlen for å assistere organisasjonens vekst;
  • får nye og eksisterende ansatte til å lære sine hatter og får dem opplært (arbeide under en mer erfaren person) til å gjøre jobbene sine.

Det andre departementet, Departementet for kommunikasjoner, håndterer alle kommunikasjonene inn til og ut av organisasjonen, og de som strømmer mellom organisasjonens stabsmedlemmer. Dets produkt er kommunikasjoner som er lett mottatt og raskt levert. Det gjør det følgende:

  • tar telefonene og dirigerer dem til den riktige personen;
  • mottar innkommende post og distribuerer den raskt til stabsmedlemmene over hele organisasjonen;
  • ser til at organisasjonen sender ut kommunikasjon til folkene den gjør forretninger med eller som kunne gjøre forretninger med den;
  • setter opp organisasjonens kommunikasjonssystem så stabsmedlemmer og ledere kan sende og motta kommunikasjoner til hverandre.

Det tredje departementet er Departementet for inspeksjon og rapporter, med produktet etisk, produserende personell. Det gjør det følgende:

  • inspiserer organisasjonsprosjekter og rapporterer deres fremgang til ledere, slik at man kan handle for å korrigere eventuelle problemer;
  • samler og holder øye med organisasjonens statistikker. En statistikk er en måling av mengden av de forskjellige produktene produsert av organisasjonen hver uke. Ledere ser på dem og foretar enhver nødvendig handling for å forbedre produksjon og effektivitet;
  • opprettholder et høyt nivå av etisk atferd i organisasjonen.

Kommunikasjonsdivisjonens orgtavle ser slik ut:

Hver Divisjon følger dette samme formatet med en divisjonsleder og tre departementer, hvert med en departementsleder. En forenklet versjon av orgtavlen med sju divisjoner følger. Den beskriver divisjonenes funksjoner slik de kan anvendes av ethvert individ, enhver organisasjon eller enhver gruppe.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.