Let us know how it is going
11.‎4 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Lag en liste over sosiale kjennetegn hos forskjellige mennesker du har kjent eller observert.

Gjør dette til du føler deg sikker på din evne til å gjenkjenne sosiale kjennetegn hos folk.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.