Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Praktiske oppgaver

Det følgende er øvelser som har å gjøre med årsaken til undertrykkelse. Disse vil hjelpe deg med å anvende denne teknologien om sosiale og antisosiale personligheter i livet ditt.

Disse øvelsene er ikke påkrevd for å fullføre kurset ditt, men vi anbefaler deg å gjøre dem for å øke din forståelse og evne til å anvende materialet.

MERK: Noen øvelser gjøres med andre personer. I tilfelle du ikke har noen å gjøre den øvelsen med, oppfordrer vi deg til å gå videre til neste trinn på kurset, og vi vil minne deg om å finne noen senere og ferdiggjøre øvelsen på et senere tidspunkt.

Se på folk rundt deg, eller få tak i en avis og se igjennom den. Finn et eksempel på antisosial adferd. Legg merke til hvilket antisosialt kjennetegn blir utvist av personen eller forfatteren av artikkelen. Henvis til de 12 kjennetegnene til den antisosiale personligheten som er listet opp i dette kurset hvis du har den minste usikkerhet.

Gjenta denne øvelsen så ofte du trenger slik at du svært lett og raskt kan få øye på en antisosial personlighet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.