Let us know how it is going
11.‎4 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Etsa lethathamo la ditshobotsi tsa maemo a bophelo ho batho ba fapaneng bao o ba tsebileng kapa o ba boneng.

Etsa sena kgafetsa ho fihlela o ikutlwa o kgodisehile ka bokgoni ba hao ba ho lemoha ditshobotsi tsa batho setjhabeng.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape