Let us know how it is going
11.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Gör en lista över sociala kännetecken hos olika personer du har känt eller lagt märke till.

Gör detta om och om igen tills du känner dig säker på din förmåga att känna igen sociala kännetecken hos människor.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.