Let us know how it is going
11.‎3 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Ho Ngola Di-Overt le Withholds

Fumana pene le pampiri ebe o ngola di-overt le withholds tseo o di entseng. Latela mokgwa o nepahetseng o fanweng ka Ho Ngola Di-Overt le Withholds. Etsa sena ho fihlela o ikutlwa o imolohile.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape