Let us know how it is going
11.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Att skriva ner overtar och undanhållanden

Ta fram papper och penna och skriv ner de overtar och undanhållanden som du har begått. Följ exakt samma mönster som gavs i avsnittet Att skriva ner overtar och undanhållanden. Gör detta tills du känner lättnad.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.