Let us know how it is going
11.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Nedskrivning av overter og withhold

Ta en penn og papir og skriv ned overtene og withholdene du har begått. Følg det nøyaktige mønsteret gitt i Nedskrivning av overter og withhold. Gjør dette inntil du føler deg lettet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.