Let us know how it is going
3.‎1 BALA SEHLOOHO

Lebaka la Motheo

Lebaka la mantlha la hore Motho wa Botho ba ho Ikgesolla a itshware ka tsela eo a etsang ka yona ke hore o na le tshabo e patilweng (tshabo e matla haholo) ya ba bang.

Ho Motho wa Botho ba ho Ikgesolla, motho e mong le e mong ke sera se lokelang ho fediswa sephiring kapa pepeneneng.

Motho wa Botho ba ho Ikgesolla o dula a nahana hore, hore a dule a phela, o lokela ho “thibela batho ba bang” kapa “a se etse hore ba ithute ho ba bohlale le ho kgona ho etsa dintho.”

Haeba motho emong a ne a ka tshepisa ho etsa batho ba bang matla kapa ho ba hlakisa haholwanyane (bohlale haholo), Motho wa Botho ba ho Ikgesolla a ka ikutlwa a le kotsing e kgolo ya botho.

Ba nahana hore haeba ba le mathateng ana a mangata ba potilwe ke batho ba fokolang kapa dithoto, ba ka timetswa ha mang kapa mang a ka ba matla kapa ya eba ya kgabane.

Motho ya jwalo ha a tshepe batho ba bang. O tshaba batho haholo, empa hangata sena se patehile.

Ha motho ya kang enwa a hlanya (a hlanya ka ho feletseng), o nahana hore motho e mong le e mong eo a kopanang le yena ke Martian kapa motho ya sebeletsang FBI.

Empa boholo ba batho ba ho Ikgesolla ha ba bontshe matshwao a bonahalang a bohlanya. Ba bonahala ba phetse hantle. Ba kgona ho o kgodisa hore ha ba na bohlanya.

Leha ho le jwalo, lenane le fanweng pejana le entswe ka dintho tseo motho ya jwalo a ke keng a di bona ka ho yena. Taba ena ke nnete hoo haeba o ne o nahana hore o bontsha e nngwe ya ditshobotsi tse lethathamong lena, kannete ha o Motho wa Botho ba ho Ikgesolla. Bokgoni ba ho itlhahloba le ho etsa qeto ya hore o entse ho hong ho phoso ke ntho eo motho wa Botho ba ho Ikgesolla a ke keng a e etsa. Ba tlameha ho dula ba NEPILE hobane ba dumela hore ba kotsing e sa feleng. Haeba o paka hore Motho wa Botho ba ho Ikgesolla o FOSITSE, o kanna wa mo etsa hore a kule haholo.

Ke motho ya phetseng hantle feela ya lekang ho lokisa boithwaro ba hae.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape