Let us know how it is going
11.‎1 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Dikabelo Tse Sebetsang

Tse latelang ke boitlhakiso bo amanang le sesosa sa kgatello. Tsena di tla o thusa ho sebedisa theknoloji ena ho Batho ba ho Ikgesolla ba bophelong ba hao.

Ho itlhakisa hona ha ho hlokahale hore o phethe dithuto tsa hao, leha ho le jwalo re o kgothalletsa hore o ho etse ho eketsa kutlwisiso le bokgoni ba hao ba ho sebedisa dingodilweng.

TLHOKOMEDISO: Boitlhakiso bo bong bo etswa le batho ba bang. Haeba o sena motho eo o ka etsang boitlhakiso le yena, re o kgothaletsa ho ya ho mohato o latelang mme re tla o hopotsa ho fumana motho hamorao, mme o phethe boitlhakiso ka nako eo.

Sheba batho ba o potileng kapa o fumane koranta ebe wa e bala. Fumana mohlala wa boitshwaro ba ho ikgesolla. Hlokomela hore na ke tshobotsi efe ya ho ikgesolla e bontshwang ke motho kapa mongodi wa taba. Sheba ditshobotsi tse 12 tsa Botho ba ho Ikgesolla tse thathamisitsweng thutong ena haeba o sa tiiseha hantle.

Pheta drill ena kgafetsa kamoo o hlokang ka teng e le hore o tle o tsebe ho bona habonolo le ka potlako motho wa Botho ba ho Ikgesolla.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape