Let us know how it is going
11.‎5 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Haeba o tseba motho e mong ya nang le PTS mme a ena le matshwao ohle a ho hokahana le Motho ya Hatellang, mo bontshe dingolwa tsa thuto ena mme o etse hore a di bale. Ebe o etsa mehato ya Ho Sebetsana kapa ho Kgaohana le yena kahoo o sebetsana kapa a kgaohana le Motho ya Hatellang eo a kopaneng le yena.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape