Let us know how it is going
9.‎6 PRAKTIKUPPGIFT

Fel Why

Se dig omkring i din omgivning, hemma och på jobbet och finn några felaktiga Whys. Titta också i dagstidningar och tidskrifter och hitta fler fel Whys.

Fortsätt med denna övning tills du är säker på att du kan hitta ett felaktigt Why och se effekterna av att göra det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.