Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Undersökningar

Många människor använder tid på att försöka förstå varför de inte är framgångsrika eller varför deras problem aldrig verkar ta slut eller varför vissa av deras projekt förbättras men andra inte. Resultatet är en massa gissningar och mycket få resultat. Om en person inte vet hur man faktiskt undersöker och finner de fakta som är sanna, har han ingen verklig möjlighet att ta reda på vad som är fel eller komma på korrekta lösningar.

Vad som har saknats är ett sätt att göra korrekta undersökningar. Många gånger är det så att om en person inte förstår någonting kommer han att vara benägen att acceptera den första förklaring han upptäcker, oavsett hur fel den är. Således har inga verkliga metoder för att göra undersökningar använts. Men L. Ron Hubbard gjorde ett framsteg inom logik (slutledningsförmåga). Från detta framsteg utvecklade han det första verkligt effektiva sättet att söka efter och konsekvent hitta de faktiska orsakerna till saker och ting.

Att veta hur man undersöker ger en förmågan att navigera bland alla olika fakta och åsikter och finna de verkliga orsakerna bakom framgång eller misslyckande inom vilket område av livet som helst. Genom att verkligen ta reda på varför saker är som de är, kan man korrigera och förbättra en situation – vilken som helst situation. Detta är en mycket värdefull teknologi för människor inom alla samhällsskikt.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Undersökning och dess användning

Från dag till dag och vecka till vecka kan en person ställas inför många oangenäma omständigheter i sitt liv. På något sätt lyckas han komma igenom dessa perioder i sitt liv, övertygad om att det inte finns mycket han kan göra för att förbättra det. Kanske ett projekt på arbetet som planerats i flera månader inte avlöper med förväntad framgång; produktiviteten på kontoret har gått ner kraftigt under de gångna månaderna; eller tillbyggnaden på ens hus tar längre tid än vad man hade räknat med. Sådana saker händer, och är vanliga för många av oss.

Men detta behöver inte vara det som ofta sker i ens liv. Det går att leva glad och nöjd med tillvaron och man kan uppnå sina mål inom varje område av livet – personligen, med sin familj, på sitt arbete eller i det lokala samhället. De mål du föreställde dig kan uppnås.

Om sådana mål inte uppnås eller man befinner sig i en situation som har förvärrats, finns det en faktisk orsak till detta som går att upptäcka. Detta är något som människor ofta inte inser – att saker faktiskt orsakas. Det är inte så att de bara händer. Det finns orsaker bakom varenda oangenäm eller svår situation – orsaker som man kan göra något åt.

Utan att känna till detta förlitar sig människan ofta på tron att magi eller tur kan inverka på hennes liv, eller så studerar hon stjärnorna i ett försök att få reda på sin framtid, och tror faktiskt att planeternas och stjärnornas rörelser kan tala om för henne vad som kommer att hända i hennes liv. Inget av detta är baserat på förnuft eller kunskap. Många människor bara hoppas förgäves att inget mer ska gå fel, eller så vilseleder de sig själva med uppfattningen att livet normalt sett är en kamp och ”det är bara så livet är”.

Ett exempel skulle vara en bonde som får en mycket dålig skörd ett år utan att ha någon vettig förklaring på det. Han kan inte se att det var han själv som orsakade den här situationen. Men om man undersöker det upptäcker man att bonden dessförinnan hade underlåtit att hålla fröna till vårsådden tryggt förvarade, vilket resulterade i att de skadades av insekter. Om han inte inser detta kanske han kommer fram till alla möjliga underliga ”orsaker” eller bara skyller på otur.

Här är ett annat exempel. I en fabrik med låg produktion flyttar chefen om personal, anställer nya arbetare osv., i ett försök att öka produktionen innan fabriken går i konkurs. Men chefen kanske inte har de färdigheter han behöver för att verkligen undersöka hur fabriken arbetar och hitta orsaken till den låga produktionen. Om man hade inspekterat fabriken skulle man ha upptäckt att leverantörerna av deras råvaror vägrade leverera därför att fabrikens ekonomiavdelning inte hade betalat räkningarna.

För att undersöka, hantera och förbättra varje liknande situation inom vilket område som helst av tillvaron, krävs det färdighet i att undersöka – förmågan att tänka logiskt eller förnuftigt och hitta den faktiska orsaken till problemet.

En undersökning består av att omsorgsfullt hitta och sortera fakta. När man gör en undersökning letar man fram och granskar detaljerna av någonting i ett försök att få reda på fakta, särskilt i ett försök att finna en orsak.

När man gör en korrekt undersökning tar man reda på den faktiska orsaken till det problem man står inför. Inom vilken organisation som helst skulle man till exempel kunna observera att dess produktion hade gått ner. Detta är inte en bra situation och den måste undersökas och orsaken hittas. Undersökningar kan också användas i ens eget liv för att förbättra förhållanden.

När man gör en undersökning ska man ställa frågan: ”Vad är det jag inte förstår?” om de rådande omständigheterna som man vill hantera. Man kommer att finna att två fakta inte överensstämmer – dvs. de skiljer sig åt och gör det omöjligt för båda att vara sanna – så man kan inte förstå dem. Så man försöker begripa dessa två fakta: man ifrågasätter dessa två fakta, och då hittar man ytterligare någonting som man inte förstår. Och när man försöker förstå den här saken, kommer man nu att finna ytterligare något som man inte förstår. Och vid någon tidpunkt kommer man att finna den faktiska anledningen eller orsaken till de omständigheter man undersöker.

Varje undersökning måste göras på detta sätt – fortsätta ställa frågor varje gång något inte är begripligt. Ibland måste många frågor ställas, ibland behövs det bara ett ”Vad är det för oväsen?” för att leda en till källan till ett besvär eller problem. Här är ett exempel på en undersökning som gjordes snabbt på grund av en krissituation: En maskinist är i tjänst i ett fartygs maskinrum. Han har varit maskinist i många år så han använder sin erfarenhet när han observerar sitt område. Han hör ett väsande ljud som inte borde vara där – någonting som inte stämmer med de förväntade förhållandena i ett maskinrum. Han tittar snabbt över området och ser inte något som inte är normalt, förutom ett litet vitt moln. Maskinisten kombinerar vad han ser med vad han hör och närmar sig det vita molnet för att se bättre. Han ser en ventil som gått sönder, så han stänger omedelbart av ångledningen (ånga används för uppvärmning och drivkraft på ett fartyg). Väsandet upphör.

Med några få ord: a) du hittar en dåligt fungerande del av en organisation eller vad det nu är man undersöker och sedan b) du upptäcker något du inte förstår om det och sedan c) du ställer frågor till personer i det området som har med problemet att göra, eller så undersöker du området för att få mer information.

Om man göra dessa steg i denna ordningsföljd, kommer man att hitta orsaken till problemet, vilket sedan kan hanteras så att området återigen fungerar som det ska. I en organisation kan man tillämpa enbart dessa tre steg om och om igen, så kommer det vanligtvis att vara tillräckligt för att den ska fungera mycket smidigt.

Statistiker (ett antal eller en mängd jämfört med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak) har betydelse när man gör undersökningar. En statistik visar produktionen i en verksamhet, ett område eller en organisation, jämfört med ett tidigare tillfälle. Den återspeglar huruvida området uppnår sitt syfte – om statistikerna går upp ligger det närmare till att uppnå vad som är avsikten för området, därför att saker och ting borde bli större, inte mindre, i vilken organisation som helst.

När man gör en undersökning letar man efter statistiker som går ner (blir mindre). Dessa är naturligtvis inte begripliga, så man ställer frågor till de personer som är ansvariga för den produktion som statistikerna mäter. I deras svar kommer det att finnas någonting som inte är begripligt för en – de skulle till exempel kunna säga: ”Vi kan inte betala räkningarna för Berit har varit på kurs.” Man tittar bara efter någonting som inte är begripligt. Så man frågar ut personen som gav en denna information och man talar också med Berit om räkningarna. Förr eller senare kommer man att upptäcka den verkliga orsaken. Låt oss säga att man i det här fallet får veta att Berit gör en kurs i bokföring, för hon visste inte hur man skötte kontona. Följden blev att hon var rädd för att betala räkningar innan hon hade fullbordat kursen. Nu när man hittat den korrekta orsaken är det lätt att arbeta ut hur man ska hantera det. Företaget har faktiskt gott om pengar för att betala räkningarna och detta görs omedelbart, samtidigt som man ser till att Berit fullbordar sin utbildning och lär sig hur hon ska sköta kontona.

När man följer spåret av saker man inte kan förstå, kommer en av två saker att hända. Antingen är det en återvändsgränd som inte leder vidare, och i så fall återvänder man till en tidigare punkt i sin undersökning där saker och ting började bli begripliga, eller så resulterar ens frågor i mer information som är användbar. Och om det ger mer information kommer man att hitta fler saker man inte förstår som man kan följa upp.

När man stöter på två fakta som motsäger varandra, ställer man frågor om dessa två fakta och får någonting annat som man inte förstår. Man fortsätter på den här vägen med saker man inte förstår, tills den verkliga orsaken har hittats.

För att formulera detta på ett annat sätt och ge dig en klarare bild: färdighet i att göra den här undersökningen är som att hitta en tåt som sticker ut – någonting man inte förstår – och sedan drar man i tåten genom att ställa frågor. Medan man drar visar sig en liten katt. Man drar i tåten genom att ställa fler frågor och då visar sig en gorillaunge. Man drar lite till och då dyker det upp en tiger. Nu drar man igen och wow! Man har fått en General Sherman-tank (en stor kraftfull stridsvagn som fått sitt namn efter en berömd general)! Det var det man letade efter: den verkliga orsaken till svårigheten man vill lösa.

Du förstår, att människor är lata eller dumma är inte någonting begripligt. I botten av problemet finner man den verkliga orsaken till att människor inte vidtar någon åtgärd i en organisation som har svårigheter eller vid någon upprördhet som aldrig tycks lösa sig.

När man har sin ”General Sherman-tank” kan man vidta åtgärder.

Det finns alltid en orsak bakom en dålig statistik eller dålig omständighet. Ställ frågor till de involverade tills du har kommit fram till den verkliga orsaken. Det är aldrig ”Jane är inte klyftig”. Det är troligare: Jane anställdes som maskinskriverska men har aldrig lärt sig skriva maskin. Eller chefen för området kommer helt enkelt aldrig till arbetet.

Den verkliga orsaken till en statistik som går nedåt är alltid någonting man mycket lätt kan förstå. Om man ställer tillräckligt många frågor får man den verkliga orsaken, och då kan man vidta effektiva åtgärder.

Även om denna undersökningsmetod är mycket enkel, är den mycket effektiv, eftersom den ger bra resultat. Den kan användas när man står inför enkla problem eller till och med problem som är svåra att förstå, så att man kan hitta vad som verkligen orsakar dem. Detta hjälper en att lösa dem.

Efterhand som man gör undersökningar kommer ens färdigheter att förbättras. Man kan förbättra sina färdigheter och göra dem mer effektiva, så att man omedelbart kan se någonting som man inte förstår och vidta åtgärder. Även om denna förmåga inte är naturlig hos människor – de föddes inte med den – kan man lätt uppnå förmågan.

För att göra undersökningar ännu snabbare och effektivare, måste man förstå principerna för logik och kunna tillämpa dem – logik är ett ämne som har varit missförstått och gjorts onödigt förvirrande. Det är det inte längre. I nästa artikel får du lära dig grunderna i logik.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.