Let us know how it is going
6.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Hubbard-tabellen för bedömning av människan

Ta någon du känner och lokalisera honom på tabellen genom att hitta ett av de kännetecken som du vet är sant om personen. Hitta sedan hans tonnivå på tabellen och titta på var och en av rutorna till höger och vänster på den nivån för att upptäcka mer om personen.

Gör samma procedur med andra personer du känner eller arbetar med och upprepa detta tills du känner dig säker på att använda tabellen för att förutsäga en annan persons beteende.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.