Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til Scientology online-kurs i Etikk og tilstandene

Det finnes ingen på jorden som ikke befinner seg i en dårlig tilstand en eller annen gang i sitt liv. Kanskje et personlig forhold som plutselig går galt, han har vanskeligheter med å betale regningene sine, eller foretaket er i vanskeligheter.

Det vanlige rådet i dag er bare å «lære og vokse» på den dårlige erfaringen. Men det er ingen hjelp og det forteller deg ikke hva du faktisk kan gjøre.

Og hva med når ting begynner å gå veldig bra – hvordan kan du fortsette fremgangen?

L. Ron Hubbard forsket og kom frem til en brukbar metode for å finne ut den nøyaktige tilstanden for enhver del av livet ditt, og la frem de nøyaktige trinnene for hvordan du kan forbedre den.

Disse formlene virker fordi de er basert på livets naturlover.

Med de virkelige løsningene og praktiske trinnene du vil lære på dette kurset vil du ha virkelige verktøy til å hjelpe deg selv, så vel som dine venner, din familie, dine virksomheter og til og med hele lokalsamfunnet ditt.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Overlevelse og etikk

Overlevelse er det å fortsette å eksistere eller være i live.

En person overlever eller bukker under (mislykkes eller dør) avhengig av sin evne til å skaffe seg og holde på pengene, eiendommen eller eiendelene han trenger for å overleve.

Sikkerheten ved en god jobb, for eksempel, betyr en viss visshet om at du vil overleve godt. Mannen som tjener godt, kan ta seg råd til bedre klær som beskyttelse mot vær og vind, et bedre hjem, medisinsk pleie for seg selv og sin familie, god transport, og respekt fra sine venner. Alle disse tingene hjelper hans overlevelse.

Etikk er studiet av riktig og gal oppførsel og av de spesifikke valgene en person tar når han lever livet sitt eller i sin omgang med andre mennesker.

Etikk betyr også de handlingene en person påtar seg for å nå det høyeste overlevelsesnivået for seg selv og andre.

Enhver person har en evne til å overleve. Hvor godt han oppnår dette, er avhengig av hvor godt han bruker etikk i livet sitt.

Etikk er til for personen selv.

Den er til for å gi den enkelte en måte å øke sin overlevelse på, og dermed frigjøre seg fra dagens verdens minkende spiral (den kontinuerlige forverringen).

Hele emnet etikk er et emne som nesten har gått tapt med samfunnet i sin nåværende tilstand.

Etikk består i virkeligheten av å arbeide i retning av det høyeste nivået av overlevelse for den enkelte, den fremtidige rasen, gruppen, Menneskeheten og alle andre deler av livet.

Den beste løsningen på ethvert problem ville være den løsningen som gav størst utbytte til alle deler av ditt liv.

Den dårligste løsningen ville være den løsningen som påførte alle deler av ens liv størst skade.

Etikk er handlingene en person foretar overfor seg selv for å frembringe best mulig overlevelse for seg selv og andre. Etiske handlinger er overlevelseshandlinger. Uten bruk av etikk overlever vi ikke.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.