Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Etik och tillstånden

Det finns ingen på jorden som inte befinner sig i ett dåligt tillstånd någon gång i sitt liv. Kanske ett personligt förhållande plötsligt går fel, man har svårt att betala sina räkningar, eller företaget är i knipa.

Ett vanligt råd idag är att bara ”lära och växa” från den dåliga erfarenheten. Men det är inte till någon hjälp och talar inte om för en vad man faktiskt kan göra.

Och hur är det när saker och ting börjar gå väldigt bra – hur kan man fortsätta sin framgång?

L. Ron Hubbard utforskade en fungerande metod för att ta reda på det exakta tillståndet för vilken del som helst av ens liv, och angav de exakta stegen för hur man förbättrar det.

Dessa formler fungerar eftersom de är baserade på livets naturlagar.

Med de verkliga lösningar och praktiska steg du kommer att lära dig på den här kursen, kommer du att ha riktiga verktyg för att hjälpa dig själv, dina vänner, din familj, dina aktiviteter och till och med hela ditt samhälle.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Överlevnad och etik

Överlevnad är handlingen att fortsätta existera eller att vara vid liv.

En individ kan överleva eller duka under (misslyckas eller dö) beroende på sin förmåga att skaffa och behålla de pengar eller ägodelar han behöver för sin överlevnad.

Tryggheten i ett bra jobb, till exempel, innebär att man kan känna sig ganska säker på att man kommer att överleva bra. En person som tjänar bra har råd med bättre kläder till skydd mot vädret, ett bättre hem, läkarvård till sig själv och sin familj, goda transportmöjligheter och respekt från sina vänner. Alla dessa saker hjälper hans överlevnad.

Etik är studiet av rätt och fel beteende och av de specifika val en person gör när han lever sitt liv och har att göra med andra människor.

Etik innebär även de handlingar en person vidtar på sig själv för att uppnå den högsta nivån av överlevnad för sig själv och andra.

Varje individ har en förmåga att överleva. Hur väl han lyckas med detta beror på hur väl han använder etik i sitt liv.

Etik existerar för personen själv.

Den existerar för att ge individen en möjlighet att förbättra sin överlevnad och göra sig fri från den nedåtgående, krympande spiralen (något som hela tiden förvärras) i dagens värld.

Hela ämnet etik är, med samhället i dess nuvarande skick, ett ämne som nästan har gått förlorat.

Etik är faktiskt att arbeta i riktning mot den högsta nivån av överlevnad för individen, hans familj, de grupper han är del av, mänskligheten och alla andra delar av livet.

Den bästa lösningen på varje problem skulle vara den lösning som förde med sig de största fördelarna för alla delarna av ens liv.

Den sämsta lösningen skulle vara den lösning som förde med sig störst skada för alla delar av ens liv.

Etik är de handlingar en person vidtar vad gäller honom själv, för att uppnå bästa möjliga överlevnad för sig själv och andra. Etiska handlingar är överlevnadshandlingar. Om vi inte använder etik, överlever vi inte.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.