Let us know how it is going
10.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet normal verksamhet

Normal verksamhet är det tillstånd där en person har en regelbunden eller gradvis ökning och förbättring i sin produktion eller inkomst. Detta gäller alla delar av en persons liv. Om en persons relationer med hans familj eller de människor han arbetar med ständigt blir bättre och bättre, skulle man kunna säga att han är i tillståndet normal verksamhet beträffande sin familj eller människorna han arbetar med.

Formeln för normal verksamhet

En person använder formeln för normal verksamhet när:

  • Hans eget liv rutinmässigt eller gradvis ökar.
  • Han har fullbordat formeln för kris och tagit sig upp till tillståndet normal verksamhet.

Formeln för normal verksamhet är:

  1. Ändra inte på någonting. Man bibehåller en ökning genom att inte ändra på någonting.

  2. Etiken är väldigt mild.

    I tillståndet normal verksamhet har man blivit en produktiv och bidragande medlem av sitt företag, sin grupp eller sin familj. Det förutsätts av dem att det inte behövs andra som disciplinerar en.

  3. Varje gång man har någon ökning inom ett område av sitt liv, tittar man noga över det och tar reda på vad som förbättrade det. Och sedan gör man det utan att sluta göra vad man gjorde tidigare. De är de enda förändringar man gör.

  4. Varje gång något område av ens liv försämras en aning, tar man snabbt reda på varför och rättar till det.

Och man går bara fram och tillbaka och balanserar varje ökning och varje minskning. När någonting försämras kommer man att upptäcka att någon förändring har gjorts i det området och det är säkrast att man hanterar det snabbt. Och när man upptäcker att någonting förbättras är det säkrast att man tar reda på hur det förbättras och sedan förstärker det.

Ta till exempel en veterinär (person utbildad i att ta hand om sjuka och skadade djur). Hans veterinärpraktik är i normal verksamhet. Trots att han öppnade den för bara några månader sedan kommer samhällets invånare med fler och fler djur till honom. Hans inkomst ökar och djuren han tar hand om mår mycket bra.

Det första han gör är att inte ändra på någonting. Han fortsätter med alla marknadsföringshandlingar han har gjort, vilket inkluderar att varje vecka hålla ett gratis seminarium om husdjurs hälsa. Han anställde nyligen sin första medarbetare och etablerade en telefontjänst vid nödsituationer som är mycket populär. Han ändrar inte på dessa handlingar.

Han följer alla lagar för att sköta en praktik och tar hand om vartenda djur som någon kommer med. Han behöver inga disciplinära åtgärder från andra. Så etiken är mild.

Han måste sedan följa steg 3: ”Varje gång man har någon ökning inom ett område av sitt liv, tittar man noga över det och tar reda på vad som förbättrade det. Och sedan gör man det utan att sluta göra vad man gjorde tidigare. De är de enda förändringar man gör.” Han tittar över vad som orsakade den senaste tidens ökning och upptäcker att han hade förbättrat sin egen effektivitet efter att ha börjat på en kvällskurs. Han fortsätter gå på den kursen utan att överge de andra handlingarna.

Till sist lägger veterinären märke till att det bara finns ett område av praktiken som är lite ner på hans diagram – antalet kundhänvisningar (nöjda djurägare som uppmanar sina vänner att ta sina husdjur till honom). Annan marknadsföring är framgångsrik, men färre personer hänvisar (berättar om och rekommenderar) sina vänner till honom.

Han använder steg 4: ”Varje gång något område av ens liv försämras en aning, tar man snabbt reda på varför och rättar till det.” Han upptäcker att han hade slutat ge varje djurägare som kom till honom reklamartiklar för att ge till sina vänner. Han återupptar omedelbart denna handling och hänvisningarna går upp.

Han fullbordar framgångsrikt formeln för normal verksamhet för sin veterinärpraktik.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.