Let us know how it is going
10.‎1 LES ARTIKKELEN

Tilstanden Normal

Normal er tilstanden der en person har en regelmessig eller gradvis økning og forbedring av sin produksjon eller inntekt. Dette gjelder også for alle deler av en persons liv. Hvis en persons forhold til familien, ektefellen eller folkene han jobber sammen med, rutinemessig blir bedre og bedre, kan man si at han er i en Normaltilstand når det gjelder familien eller folkene han jobber sammen med.

Normalformelen

En person anvender Normalformelen når:

  • Hans eget liv bedrer seg rutinemessig eller gradvis.
  • Han har fullført Kriseformelen og har beveget seg opp i Normaltilstanden.

Normalformelen er:

  1. Ikke forandre noe. Måten du opprettholder en økning på, er at du ikke forandrer noe.

  2. Etikken er svært mild.

    I Normaltilstanden har du blitt et produktivt og bidragende medlem av firmaet, familien eller gruppen din. Det antas av dem at du ikke har behov for at andre skal disiplinere deg.

  3. Hver gang du har en økning i et område av livet ditt, se omhyggelig gjennom det og finn ut hva som forbedret det. Og gjør så det uten å forlate (slutte å gjøre noe du har gjort) det du gjorde før. Dette er de eneste forandringene du gjør.

  4. Hver gang et område i livet ditt forverrer seg litt, finn raskt ut hvorfor og korriger det.

Og du går bare frem og tilbake, og balanserer enhver økning og enhver reduksjon. Der noe forverres, vil du finne ut at en eller annen forandring har blitt gjort i det området, og det er best du håndterer den forandringen i en fart. Og når du finner noe som bedrer seg, er det best at du finner ut hvordan det bedrer seg og forsterker det.

Ta et eksempel med en veterinær (en trent person som tar seg av syke eller skadde dyr). Hans veterinærpraksis er i en Normaltilstand. Selv om han bare åpnet et par måneder tidligere, blir flere og flere dyr brakt til ham av medlemmer av samfunnet. Inntekten hans er oppe, og dyrene han tar seg av har det veldig bra.

Det første trinnet han gjør er ikke å forandre noe som helst. Han fortsetter med alle reklametiltakene han har gjort, og dette omfatter å holde et ukentlig gratis seminar om kjæledyrhelse. Han hadde nylig ansatt sitt første stabsmedlem og satt inn en nødtelefontjeneste som er veldig populær. Han forandrer ikke disse handlingene.

Han følger alle lovene for å kjøre en praksis og tar hånd om alle dyrene som han behandler. Han krever ikke disiplin fra andre. Så etikken er mild.

Nå må han følge trinn 3: «Hver gang du har en økning i et område av livet ditt, se omhyggelig gjennom det og finn ut hva som forbedret det. Og gjør så det uten å forlate det du gjorde før. Dette er de eneste forandringene du gjør.» Han ser over hva som forårsaket den nylige økningen og oppdager at han hadde forbedret sin egen effektivitet etter å ha tatt et kveldskurs. Han fortsetter det ukentlige kurset uten å forlate de andre handlingene.

Til slutt legger dyrlegen merke til at det bare finnes ett område i praksis som er litt nede på grafen hans – antallet kundehenvisninger (tilfredse dyreeiere som sier til vennene sine at de bør bringe kjæledyrene sine til ham). Mens annen reklame er vellykket, forteller færre folk vennene sine om ham.

Han anvender trinn 4: «Hver gang et område i livet ditt forverrer seg litt, finn raskt ut hvorfor og korriger det.» Han finner ut at han hadde sluttet å gi hver kjæledyreier som kom til ham gratis reklamemateriell for vennene sine. Han setter umiddelbart denne handlingen inn igjen og henvisningene går opp.

Han fullfører Normalformelen for sin veterinærpraksis.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.