Let us know how it is going
10.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Conditie van Normaal

Normaal is de staat waarin een persoon een geregelde of geleidelijke toename van zijn productie of inkomsten heeft. Dit is van toepassing op alle aspecten van iemands leven. Als de relatie van iemand met zijn gezin of collega’s steeds beter wordt, is er sprake van een Conditie van Normaal ten opzichte van zijn gezin of collega’s.

Formule voor Normaal

Iemand past de Formule voor Normaal toe wanneer:

  • Zijn leven zich routinematig of geleidelijk aan verbetert.
  • Hij de Formule voor Verval heeft voltooid en omhoog is gegaan naar de Conditie van Normaal.

De Formule voor Normaal is:

  1. Verander niets. De manier om een toename te handhaven is om niets te veranderen.

  2. De toepassing van ethiekmaatregelen vindt op heel milde wijze plaats.

    In een Conditie van Normaal ben je een productief en bijdragend lid van je bedrijf, groep of gezin geworden. Ze gaan ervanuit dat je geen anderen nodig hebt om je te disciplineren.

  3. Telkens als er iets in een gebied van je leven verbetert, kijk er dan zorgvuldig naar en kom erachter waardoor het verbeterde. En doe dát dan, zonder dat je afstapt (stoppen met wat je aan het doen was) van wat je daarvóór deed. Dat zijn de enige dingen die je verandert.

  4. Zoek telkens als een bepaald deel van je leven een beetje verslechtert, snel uit waarom dat gebeurt en herstel de situatie.

Je gaat gewoon heen en terug, waarbij je het toenemen en afnemen in de gaten houdt. Als er iets verslechtert, dan zul je zien dat er ergens in dat gebied een verandering heeft plaatsgevonden en dan kun je die verandering maar beter zo snel mogelijk aanpakken. En als je erachter komt dat iets verbetert, dan kun je er maar beter achter komen wat de reden ervan is en dat versterken.

Neem eens een voorbeeld van een dierenarts. Zijn dierenartsenpraktijk is in een Conditie van Normaal. Hoewel hij slechts sinds een paar maanden open is, worden er door leden van de gemeenschap steeds meer dieren naar hem gebracht. Zijn inkomen stijgt en de dieren waar hij voor zorgt, doen het heel goed.

De eerste stap die hij doet, is om niets te veranderen. Hij blijft alle promotionele acties doen die hij gedaan heeft, inclusief het houden van een wekelijks gratis seminar over huisdiergezondheid. Hij had onlangs zijn eerste personeelslid aangenomen en een telefonische noodlijn ingesteld, die erg populair is. Hij verandert deze acties niet.

Hij houdt zich aan alle wetten voor het leiden van een praktijk en zorgt voor elk dier dat bij hem komt. Hij hoeft niet door anderen gedisciplineerd te worden. Dus de toepassing van ethiekmaatregelen vindt op heel milde wijze plaats.

Vervolgens moet hij stap 3 volgen: “Telkens als er iets in een gebied van je leven verbetert, kijk er dan zorgvuldig naar en kom erachter waardoor het verbeterde. En doe dát dan, zonder dat je afstapt van wat je daarvóór deed. Dat zijn de enige dingen die je verandert.” Hij kijkt naar wat de oorzaak van de recente stijging was en ziet dat hij zijn eigen efficiëntie had verbeterd na het doen van een avondcursus. Hij gaat door met de wekelijkse lessen, zonder van de andere acties af te stappen.

Ten slotte merkt de dierenarts op dat er slechts één gebied van de praktijk is dat een beetje omlaag gaat op de grafiek – het aantal klantdoorverwijzingen (tevreden huisdiereigenaren die aan vrienden vertellen om hun huisdieren naar hem te sturen). Hoewel andere promotie succesvol is, vertellen minder mensen hun vrienden over hem.

Hij gebruikt stap 4: “Zoek telkens als een bepaald deel van je leven een beetje verslechtert, snel uit waarom dat gebeurt en herstel de situatie.” Hij ontdekt dat hij was gestopt met huisdiereigenaren die bij hem kwamen gratis promotiemateriaal voor hun vrienden te geven. Hij past deze actie onmiddellijk weer toe en het aantal verwijzingen gaat weer omhoog.

Hij voltooit met succes de Formule voor Normaal voor zijn dierenartsenpraktijk.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.