Let us know how it is going
10.‎1 קרא את המאמר

מצב פעולה נורמלי

'נורמלי' הוא המצב שבו לאדם יש עלייה ושיפור סדירים או הדרגתיים בתפוקה או בהכנסה שלו. זה חל על כל התחומים בחייו של אדם. אם היחסים של אדם עם משפחתו או עם האנשים שאיתם הוא עובד משתפרים יותר ויותר באופן שגרתי, אפשר לומר שהוא ב-'מצב פעולה נורמלי' כלפי משפחתו או כלפי האנשים שאיתם הוא עובד.

נוסחת פעילות נורמלית

אדם מיישם את 'נוסחת הפעילות הנורמלית' כאשר:

  • חייו האישיים נמצאים בעלייה שגרתית או הדרגתית.
  • הוא השלים את 'נוסחת החירום' ועלה ל-'מצב פעולה נורמלי'.

נוסחת הפעילות הנורמלית היא:

  1. אל תשנה כלום. הדרך שבה אתה שומר על עלייה היא שאתה לא משנה כלום.

  2. האתיקה מתונה מאוד.

    ב-'מצב פעולה נורמלי', הפכת לחבר קבוצה יצרני ותורם בחברה שלך, בקבוצתך או במשפחה שלך. הם מניחים שאתה לא צריך שאחרים יטילו עליך משמעת.

  3. בכל פעם שיש עלייה מסוימת בתחום כלשהו בחייך, בדוק אותה בקפדנות וגלה מה שיפר אותה. ואז עשה את זה בלי להזניח (להפסיק לעשות משהו שעשית לפני כן) את מה שעשית קודם. אלה השינויים היחידים שאתה עושה.

  4. בכל פעם שתחום כלשהו בחייך נעשה קצת יותר גרוע, גלה במהירות מדוע ותקן את זה.

ואתה רק עובר הלוך ושוב בין שני אלה, כשאתה מאזן כל עלייה וכל ירידה. כשמשהו נעשה גרוע יותר, אתה תגלה שנעשה שינוי כלשהו באותו איזור וכדאי מאוד שתטפל בשינוי הזה במהירות. וכשתגלה שמשהו משתפר, כדאי מאוד שתגלה איך הוא משתפר ותחזק את זה.

קח לדוגמה וטרינר (אדם בעל הכשרה שמטפל בחיות חולות או פצועות). המרפאה הווטרינרית שלו נמצאת ב-'מצב פעולה נורמלי'. למרות שהוא פתח רק לפני כמה חודשים, חברי הקהילה מביאים אליו יותר ויותר חיות. ההכנסה שלו בעלייה והחיות שבהן הוא מטפל הן בריאות.

הצעד הראשון שהוא עושה זה אל תשנה כלום. הוא ממשיך לקיים את כל פעולות הקידום שהוא עשה, וזה כולל קיום סמינר שבועי ללא תשלום על בריאותן של חיות מחמד. לאחרונה הוא החל להעסיק את חבר הצוות הראשון שלו והכניס שירות טלפונים למקרי חירום, שהוא מאוד פופולארי. הוא לא משנה את הפעולות האלה.

הוא פועל לפי כל החוקים לניהול מרפאה ומטפל בכל חיה שמגיעה אליו. הוא לא דורש משמעת מאחרים. אז האתיקה מתונה.

בשלב הבא הוא חייב לבצע את צעד 3: "בכל פעם שיש עלייה מסוימת בתחום כלשהו בחייך, בדוק אותה בקפדנות וגלה מה שיפר אותה. ואז עשה את הדבר הזה מבלי להזניח את מה שעשית קודם. אלה השינויים היחידים שאתה עושה". הוא בודק מה גרם לעלייה שקרתה לאחרונה ומגלה שהוא שיפר את היעילות האישית שלו אחרי שהוא עשה קורס הכשרה בערבים. הוא ממשיך את השיעור השבועי, מבלי להזניח את הפעולות האחרות.

לבסוף, הווטרינר מבחין שיש רק איזור אחד במרפאה שקצת ירד על הגרף שלו – מספר הלקוחות המופנים אליו (בעלי חיות מחמד מרוצים שאומרים לחברים להביא אליו את חיות המחמד שלהם). בעוד שקידום אחר מצליח, פחות אנשים מספרים עליו לחברים שלהם.

הוא משתמש בצעד 4: "בכל פעם שתחום כלשהו בחייך נעשה קצת יותר גרוע, גלה במהירות מדוע ותקן את זה". הוא מגלה שהוא הפסיק לתת לכל בעל חיית מחמד שבא לראות אותו פריטי קידום חינם עבור החברים שלו. הוא מיד מחזיר את הפעולה הזאת לשימוש ומספר המופנים אליו עולה.

הוא מסיים בהצלחה את 'נוסחת הפעילות הנורמלית' עבור המרפאה הווטרינרית שלו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.