Let us know how it is going
4.‎1 LEES HET ARTIKEL

Opluchting

Als je de Antisociale Persoonlijkheden die je hebt gekend, zou herkennen en benoemen, en vervolgens niet langer met ze zou communiceren, dan zou het goed kunnen dat je een grote opluchting zou ervaren.

En, als de samenleving dit type persoonlijkheid als een zieke persoon zou herkennen, zoals nu mensen met een ziekte worden afgezonderd die door lichamelijk contact kan worden overgebracht, dan zouden mensen veel beter kunnen samenwerken en zou er verbetering optreden in de financiële problemen.

Het is niet waarschijnlijk dat de dingen veel beter zullen worden zolang het 20 procent van de bevolking wordt toegestaan om het leven van de overige 80 procent te domineren en te schaden.

Het jammerlijke ervan is dat de Antisociale Persoonlijkheden geen hulp zullen accepteren en niet op behandeling zullen reageren als men hulp zou trachten te bieden.

Begrip en het vermogen om zulke persoonlijkheden te herkennen, zouden in onze samenleving en in ons leven een grote ommekeer teweeg kunnen brengen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.