Let us know how it is going
17.‎1 LES ARTIKKELEN

Tilstanden Fiende

Når en person har åpent erklært at han vil skade en person, gruppe eller når han gjør destruktive handlinger mot en person, en gruppe, et prosjekt eller en organisasjon, eksisterer det en tilstand av Fiende.

Ta for eksempel en elev som med vilje og åpenlyst kaster steiner og knuser vinduene for å forstyrre klasser. Han ville være i en tilstand av Fiende mot skolen sin.

Formelen for tilstanden Fiende er bare ett trinn:

Finn ut hvem du virkelig er.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.