Let us know how it is going
19.‎1 LES ARTIKKELEN

Tilstanden Forvirring

Den laveste tilstanden er en tilstand av Forvirring.

I en tilstand av Forvirring vil personen eller området være i en tilstand av tilfeldig bevegelse. (Når noe er tilfeldig er det ukontrollert og uplanlagt.) Det vil ikke være noen virkelig produksjon, bare uorden eller forvirring.

For å komme ut av Forvirring, må man finne ut hvor man er.

Formelen for Forvirring er:

Finn ut hvor du er.

Merk: Det er viktig at personen som er i Forvirring får oppklart definisjonen av forvirring. (Dette gjøres før selve formelen blir startet.)

Definisjoner:

 1. Ethvert sett av faktorer eller omstendigheter som ikke ser ut til å ha noen umiddelbar løsning.

  Bredere definert:

  En forvirring er vilkårlig bevegelse.

  Hvis du stilte deg opp på et sterkt trafikkert sted, ville du sannsynligvis føle deg forvirret av all bevegelsen som suste rundt deg. Hvis du stilte deg opp i en kraftig storm, med blader og papirer som fløy forbi, ville du sannsynligvis føle deg forvirret. En forvirring er bare en forvirring så lenge alle bitene er i bevegelse. En forvirring er bare en forvirring så lenge ingen del av den er klart definert og forstått.

  Folk som kan kontrollere «vilkårlighet» kan håndtere forvirring. Folk som ikke kan kontrollere ting skaper faktisk mer forvirring.

 2. Alt en forvirring er, er strøm uten mønster (en ordnet måte noe er arrangert på). Delene som er involvert i en forvirring kolliderer, spretter fra hverandre og holder seg i området. Dermed er det ikke noe produkt, fordi for å få et produkt må noe strømme ut.

Ta for eksempel en bilreparatør som er i en tilstand av Forvirring. Han kan ikke finne noen av de nye bildelene fordi verkstedet hans er ikke i orden, kan ikke finne verktøykassen sin eller ikke en gang hammeren sin fordi han ikke vet hvor han la dem. Han sølte olje utover papirene, så han vet ikke hva som må gjøres med bilene på verkstedet sitt. Ingen biler blir reparert og returnert til kundene.

Et annet eksempel: En kontorist som er i en tilstand av Forvirring skriver et brev som tar to dager i stedet for femten minutter. Han ødelegger computeren sin, finner ikke papir, har ikke blekk i skriveren, mister personens adresse og må kjøpe mer frimerker. I mellomtiden blir ingen av hans andre brev sendt, fordi han prøver stadig å sende det første.

Tilleggsformelen for tilstanden Forvirring er:

 1. Få en Lokaliseringsprosess på området man er i.

 2. (En lokalisering gjøres ved å gå omkring med personen, både innendørs og utendørs, og si: «Se på den [gjenstand].» Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk» eller «ok» eller «fint». Bruk gjenstander, så som en stol, et tre, en bil, gulvet, taket, et hus osv. Personen som gir Lokaliseringsprosessen ville peke på gjenstanden hver gang. Det gjøres ganske enkelt til personen lyser opp og innser noe eller får en ny forståelse med hensyn til livet sitt.)

 3. Sammenligning av hvor man er med andre områder hvor man pleide å være.

 4. Gjenta trinn 1.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.