Let us know how it is going
4.‎1 LES ARTIKKELEN

Å lese statistikker

Man kan utarbeide tilstanden til en statistikk ut fra grafens helning eller retning.

Bratt, nesten vertikalt nedover: Ikke-eksistens

Ned: Fare

Svakt ned eller på samme nivå: Krise

Svakt opp: Normal

Bratt opp: Overflod

Power blir ikke bedømt ut fra en enkelt linje på en graf og må bedømmes ut fra mer enn én ukes statistikk. Se neste seksjon.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.