Let us know how it is going
15.‎1 LES ARTIKKELEN

Tilstander under Ikke-eksistens

Det finnes også tilstander som eksisterer under Ikke-eksistens. Det første av disse er Belastningstilstanden.

Belastningstilstanden

En person er i en Belastningstilstand når han skjødesløs eller forsettlig skader andre mennesker, prosjekter, grupper eller aktiviteter. Disse handlingene går direkte mot intensjonene og handlingene til resten av teamet eller formålet til prosjektet eller aktiviteten.

Det er en belastning å la en slik person være ubevoktet, siden personen kan gjøre eller fortsette å gjøre ting som stopper fremganger til sin gruppe (så som sin familie eller folk han arbeider sammen med). Denne personen kan ikke stoles på. Ethvert forsøk på å korrigere ham så han overholder reglene eller enighetene har ikke fungert. Personen fortsetter bare å lage rot.

For eksempel, når alle andre ansatte på kontoret ser etter årsaken til at post forsvinner, fortsetter en person i Belastningstilstanden i all hemmelighet å miste posten.

Belastningsformelen er:

  1. Avgjør hvem som er dine venner.

  2. Tildel fiendene til gruppen (gruppen her er vennene dine i trinn 1 ovenfor) du har foregitt å være en del av, et effektivt slag (en virkningsfull handling), på tross av personlig fare.

  3. Gjør opp for skaden du har forvoldt gruppen (dine venner) ved et personlig bidrag (innsats) langt utover de vanlige kravene til et gruppemedlem. (Bidrag er noe noen gjør eller gir som del av en gruppes anstrengelser for å oppnå et spesifikt mål.)

  4. Be om å få bli med i gruppen igjen ved å spørre om tillatelse til å bli med igjen fra hvert medlem av gruppen. Du blir bare med i den igjen med tillatelse fra flertallet (de fleste av folkene). Og dersom du blir avvist, gjentar du 2, 3 og 4 til du får lov til å være et gruppemedlem igjen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.