Let us know how it is going
17.‎1 LÄS ARTIKELN

Tillståndet fiende

När en person öppet har meddelat att han kommer att skada en person eller grupp eller när han gör destruktiva handlingar mot en person, grupp, ett projekt eller en organisation, har man tillståndet fiende.

Ta till exempel en elev som med avsikt och öppet kastar stenar och krossar fönster för att störa lektioner. Han skulle vara i ett tillstånd av fiende mot sin skola.

Formeln för tillståndet fiende består bara av ett enda steg:

Kom underfund med vem du verkligen är.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.