Let us know how it is going
4.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Aflezen van Statistieken

Je kunt de conditie van een statistiek bepalen door te kijken wat de hellingshoek of de richting van een grafiek is.

Bijna recht omlaag: Niet-Bestaan

Neerwaarts: Gevaar

Licht omlaag of horizontaal: Verval

Licht omhoog: Normaal

Steil omhoog: Voorspoed

Macht wordt niet beoordeeld op grond van een enkele lijn op een grafiek en moet worden beoordeeld door een statistiek die meer dan één week beslaat. Zie a.u.b. de volgende sectie.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.