Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Avläsning av statistiker

Man kan bestämma en statistiks tillstånd genom dess lutning eller riktning på ett diagram.

Brant, nästan lodrätt nedåt: Obefintlighet

Nedåt: Fara

Svagt nedåt eller samma nivå: Kris

Svagt uppåt: Normal verksamhet

Brant uppåt: Tillströmning

Power bedöms inte efter ett enstaka streck på ett diagram och måste bedömas på mer än bara en veckas statistik. Vänligen se nästa avsnitt.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.